Armoede

Armoede

Boek: Leden van één lichaam

Evenals in onze huidige samenleving het geval is, was solidariteit tussen rijk en arm in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad geen vanzelfsprekende zaak. Het was iets waarvan burgers telkens weer overtuigd en waartoe ze bewogen moesten worden. In dit boek staan de noties en motieven centraal die door stedelijke overheden, religieuze instanties en culturele intermediairs…

Armoede

Boek: Armzalig

Meer dan 300.000 ” Nederlandse huishoudens leven in armoede. Dit boek beschrijft de dramatischegevolgen van het leven in armoede, maar gaat ook in op de rol van de overheiden van de kerken bij de bestrijding ervan. Het schetst de Bijbelse principesrond geld en goed, maar ook de concrete toepassing ervan in het dagelijksleven. Daarnaast is…

Armoede

Boek: Erwtensoep in augustus

De maag van Michel rammelt zo luid dat zijn moeder het hoort. ‘We hebben alleen nog brood voor morgenochtend,’ zegt ze. ‘Water drinken helpt ook,’ antwoordt Michel. Het gebeurt vaak dat hij met honger naar bed gaat, net als zijn moeder. Aan zijn kleren merkt hij dat hij de laatste tijd behoorlijk is afgevallen. Ze…

Armoede

Boek: Armoe de baas!?

Het perspectief van voedselbanken ‘De gemeente werkt vanuit de vraag waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt naar wat iemand nodig heeft.’ Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.Eerst komen in ‘Stemmen van langszij’ deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die…

Armoede

Boek: Helpen wie geen helper heeft

Auteur: Bert Bout. Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/EVA (2008)

Armoede

Boek: Zorg voor de kost

Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700 Aan de hand van de geschiedenis van enkele arme gezinnen in Zwolle wordt een gedetailleerd beeld gegeven van het dagelijkse leven van deze bevolkingsgroep die doorgaans geen hoofdrol speelt in de studies over de 17de eeuw. Ruim aandacht wordt besteed aan het werk van de mannen, vrouwen…

Armoede

Boek: Om sociale rechtvaardigheid

De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (2000)