Boek: Armzalig

Armoede

Meer dan 300.000 ” Nederlandse huishoudens leven in armoede. Dit boek beschrijft de dramatische
gevolgen van het leven in armoede, maar gaat ook in op de rol van de overheid
en van de kerken bij de bestrijding ervan. Het schetst de Bijbelse principes
rond geld en goed, maar ook de concrete toepassing ervan in het dagelijks
leven. Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijk van de
schuldhulpverlening.

Meer nieuws

Livestream Zwolse Passion op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, op 2 april om 19.30 uur, nodigt de Oosterkerk in Zwolle iedereen uit om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden en sterven. Dat gebeurt met een livestream die iedereen wereldwijd kan volgen via een link op www.oosterkerk.nl. Centraal staat een eeuwenoud verhaal dat tegelijk verrassend actueel is, en…

Een Stille Week…

Heel bijzonder: het is de stille week in dit jaar. Maar dan niet alleen als de week voor Pasen. Het is ook een week tijdens de Corona-crisis. We hebben er allemaal mee te maken. Met zorg om een ziek familielid, misschien. Met zorg om familie of vrienden die in de Zorg werken. Met zorg om…

Algemeen

Vredesweek : Vrede verbindt Verschil

De jaarlijkse Vredesweek is dit jaar van 19-27 september. Het vredesplatform Zwolle is een werkgroep die in deze week activiteiten coördineert en presenteert in Zwolle. Het programma vindt u op de website van de organisatie: www.vredesplatformzwolle.nl.