Boek: Armzalig

Armoede

Meer dan 300.000 ” Nederlandse huishoudens leven in armoede. Dit boek beschrijft de dramatische
gevolgen van het leven in armoede, maar gaat ook in op de rol van de overheid
en van de kerken bij de bestrijding ervan. Het schetst de Bijbelse principes
rond geld en goed, maar ook de concrete toepassing ervan in het dagelijks
leven. Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijk van de
schuldhulpverlening.

Meer nieuws

Opzien en verder zien

Als je mensen vraagt wat ze denken bij diaconaat en diaken dan wordt dit vaak geassocieerd met doen, handen uit de mouwen steken en geloof heeft ook handen. In dit beeld zijn diakenen vaak doeners. Kortom, kerk in actie of zoals de titel van het beleidsplan van de diaconie ‘Kerk aan de winkel’. In de…

DPZ

Actie voor Voedselbank Zwolle

Binnen het Diaconaal Platform was het een idee om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie. De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig. Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de…