Collecte doelen

Collecte doelen

Zondag 5 mei 2024: Instandhouding Zwolse Synagoge

De synagoge aan de Samuel Hirschstraat is een karakteristiek gebouw in de Zwolse binnenstad. Tot in de Tweede Wereldoorlog bood de synagoge onderdak aan een grote joodse gemeenschap. Het gebouw overleefde de oorlog wonderwel. Maar voor de meeste leden van de joodse gemeente was dat anders: zij werden gedeporteerd en omgebracht. Slechts enkelen keerden terug. Op 4 mei hebben wij stil gestaan bij dat immense leed. U begrijpt dat de naoorlogse joodse gemeente veel te klein is om zorg te dragen voor de Zwolse synagoge. Daarom wordt deze beheerd en onderhouden door twee stichtingen. Zo staat de synagoge open voor iedereen om verbonden te blijven met haar geschiedenis én met  de joodse religie vroeger en nu (zie: www.synagoge-zwolle.nl). Vanzelfsprekend dragen we als protestantse gemeente hieraan bij. U ook?

 

Hemelvaartsdag 9 mei 2024: Studentenpastoraat

Zwolle is met recht een studentenstad te noemen; ruim 20.000 mensen studeren in onze stad. Voor grote én kleine levensvragen kunnen studenten terecht bij het studentenpastoraat.

Martin Jans is sinds 2024 studentenpastor in Zwolle. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland legt hij, als predikant met bijzondere opdracht, verbinding tussen onderwijs en de kerken. Hij en zijn team RE:LINK zijn er voor individuele gesprekken en organiseren tal van activiteiten. Om op gedachten gebracht te worden, te sparren, om je verhaal kwijt te kunnen.

 

Zondag 12 mei 2024: Wijkkas

De wijkgemeenten geven gezicht aan de Protestantse Gemeente Zwolle. Elke wijkgemeente doet dat op een eigen manier. Er wordt er van alles ondernomen om het gemeenteleven te laten groeien en bloeien. Zo wil elke wijkgemeente kerk dichtbij de mensen zijn: bij jonge gezinnen en ouderen, bij kinderen en jongeren. En niet te vergeten: middenin de samenleving van de wijk. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel welkom! 

 

 

Zondag 19 mei 2024: Pinksterzendingscollecte/GZB

 

Een toelichting hierbij. De eerste tekst (Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh) is bedoeld voor de Advents-, Ooster- , Sions-, Stinskerk en Open Kring

 

De tweede tekst (‘In elk Thais dorp een kerk’), is bedoeld voor de Jeruzalemkerk.

 

Gemeenteopbouw voor dorpskerken in Bangladesh

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijk vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven. Lees meer op kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

 

In de Jeruzalemkerkgemeente wordt voor de Pinksterzendingscollecte aandacht gevraagd voor een project van de GZB, getiteld: ‘In elk Thais dorp een kerk’.

De pinkstercollecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Het is bemoedigend om te zien dat het evangelisatiewerk in Thailand vrucht draagt. Gods Geest werkt. Ook vandaag. Mensen komen tot geloof en op steeds meer plekken ontstaan Bijbelstudiegroepen. Wat zou het mooi zijn als deze groepen uitgroeien tot nieuwe gemeenten. Zodat er uiteindelijk in elk Thais dorp ook een kerk te vinden is. Helpt u mee?

 

Zondag 26 mei 2024: Jeugd- en jongerenwerk/HGJB

 

Net als bij de pinkstercollecte zijn er twee teksten. De eerste is bedoeld voor de Advents-, Ooster- , Sions-, Stinskerk en Open Kring

De tweede over de HGJB voor de Jeruzalemkerk

 

Jeugd- en jongerenwerk

Kerkelijk jeugdwerk is een voortdurende spannende uitdaging. Kinderen en jongeren hebben de toekomst, zeggen we vaak. Maar wij kunnen hen daar alleen op voorbereiden, als wij hun de ruimte geven zich nu al thuis voelen in de kerk en door hen te ondersteunen op hun geloof op een eigen manier verder ontwikkelen. Als kerkelijke gemeente dragen we daaraan bij door kinder-, tiener- en jongerenwerk mogelijk te maken bijv. door er (vrije) tijd in te steken, mee te denken en mee leiding te geven. Dat kan in iedere wijkgemeente. Daarnaast vragen we ook om uw financiële bijdrage. Dat kan vandaag. Investeer mee in het kerkelijke jeugd- en jongerenwerk!

 

HGJB

In de Jeruzalemkerkgemeente is deze doelcollecte gericht op het werk van de HGJB.

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten

Op basis van de geldende corona maatregelen worden er inmiddels weer kerkdiensten gehouden, waar bij de uitgang collecteschalen staan. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, mag het uiteraard via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Vermeld hierbij duidelijk voor welke collecte u geld overmaakt! Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

– Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66

– CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66

Meer nieuws

Jezus incognito voor en door ons

Het thema van de laatste uitgave van dit jaar van Gaandeweg (Verborgene die bij ons zijt) is de tekst van een lied dat in de loop naar Pasen vaak wordt gezongen. Vallen Kerst en Pasen dan op één dag? Een lastige, maar ook een spannende en uitdagende zoektocht. Iemand die zich heeft verborgen, wil bewust…