Collecte doelen

Collecte doelen

Zondag 28 januari 2024: Aangepaste vakantieweken

Sommigen hebben al voor de Kerst hun zomervakantie geboekt. Anderen wachten op aantrekkelijke last minute aanbiedingen of hebben besloten dit jaar niet op vakantie te gaan. Er zijn ook mensen die wel graag op vakantie willen, maar het niet zomaar kunnen omdat ze niet weten wie hen dan kan helpen en of er de nodige aanpassingen aanwezig zijn. Daarom worden er voor hen vakantieweken georganiseerd  waarin alle benodigde voorzieningen, zorg en begeleiding aanwezig zijn. Jaarlijks zetten vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Samen kunnen we dit mogelijk blijven maken.

Zondag 4 februari 2024: Werelddiaconaat

De eerste zondag van februari is de doelcollecte bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze datum refereert aan de Watersnoodramp in ons land in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Nederland kreeg na die ramp uit de hele wereld hulp aangeboden. Er is toen ervaren dat dergelijke hulp belangrijk is. Uit ‘dankbaarheid’ wil de kerk hiervoor wat teruggeven aan de wereld. We weten allemaal hoe belangrijk noodhulp bij natuurrampen is. De een helpt de ander, en omgekeerd.

Iedere wijkgemeente mag hiervoor een project kiezen. De wijkdiaconie van uw wijkgemeente zal u hierover graag informeren.

 

Zondag 11 februari 2024: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Nog maar een paar weken geleden is de Actie Kerkbalans gehouden. Alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle is gevraagd wat zij het komende jaar over hebben voor hun kerk. Voor onze kerk, die volgens ons een belangrijke en waardevolle boodschap heeft voor onszelf en voor de samenleving. De kerk als plaats waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten – hiervoor dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid en zorg. Naast de Actie Kerkbalans zijn de collecten voor de exploitatie van de PGZ een belangrijke bron van inkomsten. Van de opbrengst worden o.a. predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen betaald.

 

Zondag 18 februari 2024: Studentenpastoraat

Hoewel Zwolle geen universiteit heeft, is het wel een echte studentenstad. Een ruim aanbod aan hbo- en mbo-opleidingen trekt een groot aantal jongeren naar onze stad. Studenten die van alles meemaken en zich ook eens verloren en eenzaam voelen. Ds. Martin Jans is als studentenpastor verbonden aan Hogeschool Windesheim. Hij organiseert activiteiten voor de studenten en biedt ook een luisterend oor als zij vragen hebben over geloof en zingeving. Of gewoon over ‘het leven’. Zie https://www.relink-zwolle.nl/

De studentenpastor wordt deels betaald door de Protestantse Gemeente Zwolle, die met de collecte van deze zondag een bijdrage vraagt voor dit waardevolle werk in het leven van jonge mensen.

Zondag 25 februari 2024: Stille Hulp

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, meestal zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Het is een verborgen probleem en mensen die het overkomt schamen zich hiervoor. Zij kunnen niet langer het hoofd boven water houden. Minder met minder gaat niet meer.

De gemeente Zwolle kent hiervoor de nodige regelingen, maar die zijn niet altijd toereikend of beschikbaar voor iedere Zwolse burger. Het kan ook zijn dat er acuut hulp nodig is en de tijd ontbreekt om aanvraagprocedures te doorlopen.  Met het oog op hen verleent de Diaconie stille hulp. Het is hulp die niet opvalt en waar geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven, maar die helaas wel nodig blijft.

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten

Op basis van de geldende corona maatregelen worden er inmiddels weer kerkdiensten gehouden, waar bij de uitgang collecteschalen staan. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, mag het uiteraard via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Vermeld hierbij duidelijk voor welke collecte u geld overmaakt! Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

– Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66

– CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconaat, hoe doe je dat?

Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om jou als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. Er wordt o.a. ingegaan op je rol als diaken in de diaconie en in de gemmeente, diaconale hulpverlening…

Armoede

Brochure: Bewerken – bewaren

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2014). Arme kant van Nederland/EVA (1987-2014).

DPZ

Brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ Diaconaal Platform

Klik hier om de brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ van het Diaconaal Platform te openen.