Thomas a Kempis over Sociaal Domein

Algemeen

In de week van 12 t/m 16 april staat in de gemeente Zwolle het Sociale Domein op de agenda. Het gaat dan om het projectplan “ Integrale handhaving Sociaal Domein “. Op 15 april kunnen verschillende organisaties advies geven over dit plan.

Op 13 april geeft Thomas a Kempis, vanuit zijn wereldwijd bekende boek “ De Navolging van Christus “ zijn visie over dit projectplan Sociaal Domein. Als ervaren hervormer en Modern Devoot laat Thomas zijn licht schijnen over sociaal gedrag. Hij deelt zijn visie met de toehoorders online op die avond van de 13e april. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn : Betaalde zorg, afhankelijke zorg, onafhankelijke zorg, jeugdzorg, gedeelde zorg en mantelzorg.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Organisatie is in handen van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Hertaler van Thomas a Kempis naar de tijd van nu is Mink de Vries. Thema  : Sociaal en Domein, dat gaat echt niet samen ! Er is meer dan voldoende ruimte voor interactie. Aanmelden kan tot maandagmiddag 12 april via de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl , van de deelnemers wordt een betaling van 5 euro gevraagd op bankrekening : NL71INGB0007852541 t.n.v. het Ontmoetingshuis. Alle deelnemers ontvangen na deze bijeenkomst het hertaalde advies van Thomas a Kempis over het Sociaal Domein. Donderdag 15 april hoopt Thomas a Kempis het adviesrapport aan de nieuwe Wethouder Dorrit de Jong te kunnen overhandigen.

We hopen 13 april op een grote opkomst. Of u nu wel of niet iets hebt met Thomas a Kempis, het Sociaal Domein gaat ons allemaal aan.

Contactpersonen Hans Tissink  en Mink de Vries

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Ballingen, buren en buitenlanders

De vreemdeling in de bijbel. Cultuurhistorische en theologische beschouwingen over de wijze waarop de bevolking van het oudtestamentische Israël en andere landen in het Midden-Oosten zich tegenover vreemdelingen opstelde. Uitgegeven in samenwerking met de NCRV, Schepper & Co radio. Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften…

‘Alles en iedereen’ telt bij God.

‘Iedereen t€lt’ was de titel van een festival vorig jaar mei in het Academiehuis Grote Kerk. In de Zwolse praktijk bleek en blijkt overigens nog steeds dat hulpverleningsorganisaties in Zwolle elkaar niet altijd even goed kennen of weten te vinden. Dit leidt tot een zekere overlapping en er wordt vaak het nodige werk dubbel gedaan….