Thomas a Kempis over Sociaal Domein

Algemeen

In de week van 12 t/m 16 april staat in de gemeente Zwolle het Sociale Domein op de agenda. Het gaat dan om het projectplan “ Integrale handhaving Sociaal Domein “. Op 15 april kunnen verschillende organisaties advies geven over dit plan.

Op 13 april geeft Thomas a Kempis, vanuit zijn wereldwijd bekende boek “ De Navolging van Christus “ zijn visie over dit projectplan Sociaal Domein. Als ervaren hervormer en Modern Devoot laat Thomas zijn licht schijnen over sociaal gedrag. Hij deelt zijn visie met de toehoorders online op die avond van de 13e april. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn : Betaalde zorg, afhankelijke zorg, onafhankelijke zorg, jeugdzorg, gedeelde zorg en mantelzorg.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Organisatie is in handen van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Hertaler van Thomas a Kempis naar de tijd van nu is Mink de Vries. Thema  : Sociaal en Domein, dat gaat echt niet samen ! Er is meer dan voldoende ruimte voor interactie. Aanmelden kan tot maandagmiddag 12 april via de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl , van de deelnemers wordt een betaling van 5 euro gevraagd op bankrekening : NL71INGB0007852541 t.n.v. het Ontmoetingshuis. Alle deelnemers ontvangen na deze bijeenkomst het hertaalde advies van Thomas a Kempis over het Sociaal Domein. Donderdag 15 april hoopt Thomas a Kempis het adviesrapport aan de nieuwe Wethouder Dorrit de Jong te kunnen overhandigen.

We hopen 13 april op een grote opkomst. Of u nu wel of niet iets hebt met Thomas a Kempis, het Sociaal Domein gaat ons allemaal aan.

Contactpersonen Hans Tissink  en Mink de Vries

Meer nieuws

Activiteiten

Koffiemorgens op de Pierik beginnen weer!

Nu de nodige versoepelingen zijn aangekondigd of ingevoerd, zijn we ook voorzichtig gaan denken over het hervatten van de koffiemorgens op de Pierik.Om te kijken of hiervoor de nodige animo bestaat, willen we eerst een ‘proefmorgen’ houden en wel op donderdag 22 juli a.s.De koffiemorgens beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in het speeltuingebouw…

Armoede

Boek: Armzalig

Meer dan 300.000 ” Nederlandse huishoudens leven in armoede. Dit boek beschrijft de dramatischegevolgen van het leven in armoede, maar gaat ook in op de rol van de overheiden van de kerken bij de bestrijding ervan. Het schetst de Bijbelse principesrond geld en goed, maar ook de concrete toepassing ervan in het dagelijksleven. Daarnaast is…

CvD

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van de Diaconie is gepubliceerd. Klik hier om deze te bekijken.