Update project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Project 40 dagentijd Oosterkerk en Adventskerk

Waarom belanden meisjes op straat in Accra?
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit moment steunen via Kerk in Actie.

Veel straatkinderen komen uit het arme noorden Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, anderen besloten zelf om naar de stad te trekken. Ouders kunnen hun kinderen soms niet meer onderhouden of denken dat hun kinderen in de stad meer kansen hebben dan op het platteland. Ook weten ze weinig over de rechten van kinderen.

Kansloos en uitgebuit in de grote stad
Veel meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Vaak worden ze uitgebuit. Als ze te weinig verdienen, moeten ze op straat slapen. De kinderen hebben vaak geen opleiding gevolgd, kunnen niet lezen en schrijven, spreken een lokale taal en geen Engels. Ze kunnen daardoor nauwelijks werk vinden in de stad, waardoor velen op straat belanden in de sloppenwijk Agbogbloshie. Ook wel ‘Sodom en Gomorra’  genoemd.

Klik hier voor de projectpagina van de diaconie, maar kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte -app Appostel  of maak uw gift over op Diaconie Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana

ZWO commissie

Meer nieuws

Informatief

Interview hoogleraar Thijs Tromp

Sinds het najaar 2020 bekleedt Thijs Tromp de bijzondere leerstoel Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) van Amsterdam. In dit bericht wordt naast een kennismaking met Thijs Tromp en zijn nieuwe functie, de actuele ontwikkelingen in het diaconaat geschetst. Wie bij wil blijven in het diaconaat is het lezen van dit interview een must….

‘Alles en iedereen’ telt bij God.

‘Iedereen t€lt’ was de titel van een festival vorig jaar mei in het Academiehuis Grote Kerk. In de Zwolse praktijk bleek en blijkt overigens nog steeds dat hulpverleningsorganisaties in Zwolle elkaar niet altijd even goed kennen of weten te vinden. Dit leidt tot een zekere overlapping en er wordt vaak het nodige werk dubbel gedaan….

Diaconale bibliotheek

Boek: Geld & goed

Twintig jaar na de val van de Muur zijn we tegen een nieuwe muur opgelopen. Het kapitalisme van de vrije markt is in een diepe crisis geraakt. Deze crisis toont zich het scherpst in de financiële sector. De zucht naar groei en winst van bankiers (en hun klanten!) hebben onze samenlevingen opgezadeld met enorme schulden….