Brochure: Helpen onder protest.

Armoede

Auteur: Evelyn Schwarz. Uitgeverij: Werkgroep Arme Kant van nederland/EVA en Kerk in Actie (2004).

Armoede is terug van nooit weggeweest, wie betrokken is bij het werk van een diaconie of parochiële caritas instelling weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen die bij de kerken om (financiële) hulp vragen schrikbarend toe, vaak ook omdat zij door de mazen van het net van overheidsregelingen vallen.
In veel kerken wordt hulp geboden: concrete, directe financiele hulp, met goederen, ook door solidair te zijn en niet weg te lopen in de moeilijkheid, en  door te protesteren, stem te verheffen.
De brochure Helpen onder protest is een handreiking voor iedereen die in en vanuit kerken betrokken is bij armoede. Met onder andere een uiteenzetting van het overheidsbeleid, een hoofdstuk over op het spoor komen van verborgen, stille armoede, met ’tien geboden voor het omgaan met hulpvragen’, praktijkvoorbeelden, met tips voor het maken van een sociale kaart, literatuur en andere verwijzingen. Een oecumenische praktische uitgave voor de mensen die op praktische en haalbare wijze aan menswaardigheid willen werken.

Meer nieuws

Algemeen

Last van armoede of zorgen?

Bevindt u zich in een situatie van armoede? Bent u eenzaam? Heeft u andere zorgen? Heeft u al van alles geprobeerd, maar voelt het aan als een uitzichtloze situatie? Heeft u geen middelen om op vakantie te gaan, maar heeft u er behoefte om ook eens een week uit de dagelijkse omgeving weg te zijn?…

Diaconale bibliotheek

Boek: Verkondig het Koninkrijk

De visie op christelijk werk onder armen in de Derde Wereld is de laatste decennia sterk veranderd. Met dit boek wil de auteur, directeur van de evangelische hulpverleningsorganisatie Tearfund Nederland, het nieuwe denken vanuit een evangelische visie onder de aandacht van betrokken christenen in Nederland brengen. Kern van het betoog is de overstap van het…

Diaconale overwegingen bij Goede Vrijdag en Pasen.

Lezen: Lucas 7: 11-17 en Johannes 19: 25-27. In het eerste Bijbelgedeelte lezen over de geschiedenis van de jongeling van Naïn. Jezus is met zijn leerlingen en een grote menigte onderweg naar Naïn. Als ze de stad naderen komt deze stoet een stoet tegen van rouwende en verdrietige mensen. Een weduwe moest haar overleden zoon…