Brochure: Helpen onder protest.

Armoede

Auteur: Evelyn Schwarz. Uitgeverij: Werkgroep Arme Kant van nederland/EVA en Kerk in Actie (2004).

Armoede is terug van nooit weggeweest, wie betrokken is bij het werk van een diaconie of parochiële caritas instelling weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen die bij de kerken om (financiële) hulp vragen schrikbarend toe, vaak ook omdat zij door de mazen van het net van overheidsregelingen vallen.
In veel kerken wordt hulp geboden: concrete, directe financiele hulp, met goederen, ook door solidair te zijn en niet weg te lopen in de moeilijkheid, en  door te protesteren, stem te verheffen.
De brochure Helpen onder protest is een handreiking voor iedereen die in en vanuit kerken betrokken is bij armoede. Met onder andere een uiteenzetting van het overheidsbeleid, een hoofdstuk over op het spoor komen van verborgen, stille armoede, met ’tien geboden voor het omgaan met hulpvragen’, praktijkvoorbeelden, met tips voor het maken van een sociale kaart, literatuur en andere verwijzingen. Een oecumenische praktische uitgave voor de mensen die op praktische en haalbare wijze aan menswaardigheid willen werken.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Brochure: De inzameling der gaven

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1993)

Een Stille Week…

Heel bijzonder: het is de stille week in dit jaar. Maar dan niet alleen als de week voor Pasen. Het is ook een week tijdens de Corona-crisis. We hebben er allemaal mee te maken. Met zorg om een ziek familielid, misschien. Met zorg om familie of vrienden die in de Zorg werken. Met zorg om…

Livestream Zwolse Passion op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, op 2 april om 19.30 uur, nodigt de Oosterkerk in Zwolle iedereen uit om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden en sterven. Dat gebeurt met een livestream die iedereen wereldwijd kan volgen via een link op www.oosterkerk.nl. Centraal staat een eeuwenoud verhaal dat tegelijk verrassend actueel is, en…