Week van gebed #blijfinmijnliefde

In de jaarlijkse Week van gebed bidden christenen wereldwijd voor eenheid, in 2021 in de week van 17 t/m 24 januari. De zusters van Grandchamp (Zwitserland), een oecumenische kloostergemeenschap gelieerd aan Taizé, hebben materiaal aangereikt voor gebed en viering, rond het thema #blijfinmijnliefde.

Op de website van het Podium van Kerken in Zwolle zijn de activiteiten van geloofsgemeenschappen in Zwolle zichtbaar, zie hier.  Je kunt je daar ook aanmelden om dagelijks samen met andere gelovigen te bidden.

Meer nieuws

Zien we de Mens, een mens nog?

Als je aan ‘de Mens’ denkt, denk je vaak aan Pilatus die Jezus presenteert aan het volk met een doornenkroon op zijn hoofd. Dit doet hij nadat hij heeft geconstateerd dat hij in Hem geen enkel bewijs van schuld heeft gevonden. Je kunt de bewering van Pilatus als cynisch opvatten, maar ik denk dat hij…

Diaconale bibliotheek

Brochure: De inzameling der gaven

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1993)

Diaconale bibliotheek

Boek: Vieren en delen

De verhouding tussen liturgie en diaconieLiturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op…