Update (2) project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Hulp voor straatmeisjes in Ghana
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit moment steunen via Kerk in Actie.

De meisjes leren eerst welke vakopleidingen ze in het Lifeline centrum kunnen volgen en wat de regels zijn. Ze leren wat goede voeding is en krijgen informatie over veiligheid. Daarna beslissen de meisjes definitief of ze in het opvangcentrum willen blijven. Als ze blijven krijgen ze een basispakket bestaande uit kleding, toiletspullen en dergelijke. Zolang ze de opleiding volgen wonen en leven ze in het Lifeline centrum. Behalve de specifieke vakkennis leren de meisjes ook rekenen, schrijven, ondernemerschap en algemene vaardigheden. Ze leren goed om te gaan met hun lijf, grenzen te stellen en hoe ze goede sociale contacten kunnen leggen.

De meisjes die de opleiding hebben afgemaakt, krijgen een startpakket om aan het werk te kunnen. Ze worden gekoppeld aan een vakvrouw. Zo kunnen ze onder leiding van een ervaren persoon zich verder ontwikkelen.

● Medische screening van een meisje kost 20 euro

● Kleding, schoenen en toiletartikelen voor 1 meisje kosten 55 euro

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte -app Appostel of maak uw gift over op Diaconie Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Investeren in je/de missie

De kerk heeft het niet gemakkelijk. Steeds meer gemeenten lijken door tal van oorzaken in moeilijk vaarwater te komen. Bij de ene gemeente zakken de inkomsten onder de minimumlijn, de andere gemeente wordt letterlijk verscheurd door een conflict of ziet zich door gebrek aan aanwas binnen korte tijd geheel vergrijzen. Een gemeenschappelijk probleem in dit…

Diaconale bibliotheek

Boek: De haat tegen het westen

In grote delen van de wereld wordt het Westen gehaat. Jean Ziegler beschrijft in een overrompelende, vlijmscherpe en schrijnende analyse waarom de haat tegen het Westen zo groot is en nog steeds groeiende. Hij onderzoekt de geschiedenis van deze haat die gedurende eeuwen werd gevoed door kolonialisme, slavernij en uitbuiting. Het leed dat de landen…

Diaconale bibliotheek

Boek: Investeren als een goed rentmeester!

Dit boek gaat over duurzaam beleggen door kerken. Steeds meer beleggers omarmen de gedachte dat naast een financieel rendement ook de prestaties op het terrein van milieu-, sociale- en goed bestuur-factoren van het bedrijf of het land waarin wordt geïnvesteerd er toe doen. Een inkijkje in de wereld van duurzaam beleggen in het algemeen en…