Update (2) project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Hulp voor straatmeisjes in Ghana
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit moment steunen via Kerk in Actie.

De meisjes leren eerst welke vakopleidingen ze in het Lifeline centrum kunnen volgen en wat de regels zijn. Ze leren wat goede voeding is en krijgen informatie over veiligheid. Daarna beslissen de meisjes definitief of ze in het opvangcentrum willen blijven. Als ze blijven krijgen ze een basispakket bestaande uit kleding, toiletspullen en dergelijke. Zolang ze de opleiding volgen wonen en leven ze in het Lifeline centrum. Behalve de specifieke vakkennis leren de meisjes ook rekenen, schrijven, ondernemerschap en algemene vaardigheden. Ze leren goed om te gaan met hun lijf, grenzen te stellen en hoe ze goede sociale contacten kunnen leggen.

De meisjes die de opleiding hebben afgemaakt, krijgen een startpakket om aan het werk te kunnen. Ze worden gekoppeld aan een vakvrouw. Zo kunnen ze onder leiding van een ervaren persoon zich verder ontwikkelen.

● Medische screening van een meisje kost 20 euro

● Kleding, schoenen en toiletartikelen voor 1 meisje kosten 55 euro

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte -app Appostel of maak uw gift over op Diaconie Adventskerk NL 30 RABO 0113 9026 38 ovv Straatmeisjes Ghana

Meer nieuws

Algemeen

Klimaatalarm demonstratie

Klimaatalarm op zondag 14 maart 2021. In ruim 35 steden in Nederland, ook in Zwolle, wordt er opzondag 14 maart om 14.00 uur een Klimaatalarmdemonstratie op een plek met veel afstandsruimte gehouden (met inachtneming van alle dan geldende RIVM-maatregelen en in overleg met de gemeenten). In Zwolle is dit het Park de Wezenlanden. Ook online…