Projecten

Een bibliotheek vullen!

Project van de Wilde Ganzen: Helpen jullie mee een bibliotheek te vullen? Een basisschool in Kaapstad heeft ambitieuze plannen. De school geeft les aan kinderen uit arme gezinnen en wil met een goed gevulde bibliotheek een veilige en leerzame plek bieden. De bieb wordt gebouwd, nu de boeken nog. Chapel Street Primary School staat in…

Bouw school en kerk in Toradja, Indonesië

Sinds 2015 steunt de diaconie van de Oosterkerkgemeente het project van de Nafiri Sion Kerk in Toraja op het eiland Sulawesi in Indonesië. Deze gemeente wil graag een kerk en een school bouwen, maar heeft daar zelf niet genoeg financiële middelen voor. De Oosterkerk steunt hen al een aantal jaren met collecte-opbrengsten en giften en…

Koken voor Bangladesh

Bangladesh ligt in de rechteroksel van India en is één van de landen die het meest getroffen is/wordt door de opwarming van de aarde. Het land ligt, net als Nederland, in een delta  en dreigt te verdrinken door de stijging van de zeespiegel. We ondersteunen met dit project Bengaalse vrouwen die besloten hebben om te…

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het…