Bouw school en kerk in Toradja, Indonesië

  • Meer weten
    Diaconie Oosterkerk

Sinds 2015 steunt de diaconie van de Oosterkerkgemeente het project van de Nafiri Sion Kerk in Toraja op het eiland Sulawesi in Indonesië. Deze gemeente wil graag een kerk en een school bouwen, maar heeft daar zelf niet genoeg financiële middelen voor. De Oosterkerk steunt hen al een aantal jaren met collecte-opbrengsten en giften en helpt hen daarmee om hun eigen kerk- en schoolgebouw te realiseren.

Toraja ligt in het midden van het eiland Sulawesi, één van de vier grote eilanden van Indonesië. Te midden van de moslimgemeenschap bestaan er ook bloeiende christelijke gemeenten. Het dorp Lipungan Kurra is één van de armste dorpen van het land en telt veel kinderen. In het dorpsleven wordt er veel aandacht besteed aan de kerkelijke activiteiten, zoals catechese en bijbelstudie. Om dit goed te mogelijk te maken, heeft dominee Nelson, de voorganger van de Nafiri Sion kerk het initiatief genomen om een multifunctioneel gebouw te bouwen. Een gebouw met drie verdiepingen: een school en vergaderruimten op de eerste en tweede verdieping en een kerkzaal op de derde verdieping.

In mei 2014 werd de eerste steen van het gebouw gelegd. Het hele dorp hielp vervolgens mee met de bouw. Helaas stond de bouw na enige tijd weer stil omdat het geld op was. Het motto van de gemeente is: als er geld is bouwen we en als het geld op is bidden we.

Inmiddels zijn we 7 jaar verder en er zijn in totaal acht klaslokalen gebouwd, waarvan er nu vier in gebruik zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste werkzaamheden voor de vier overige klaslokalen, die nu nog uit één grote ruimte bestaat, omdat deze voor de kerkdienst wordt gebruikt. De wens is om op korte termijn weer vier klaslokalen te bouwen. Dan is de begane grond klaar en kan begonnen worden met de tweede verdieping. Zo realiseert deze gemeente stukje bij beetje haar eigen kerk- en schoolgebouw.

De diaconie zal de komende tijd weer regelmatig aandacht vragen voor dit project. De gemeente in Toradja heeft ons laten weten dat zij heel erg blij en dankbaar zijn voor alle hulp die zij de afgelopen jaren hebben gekregen vanuit de Oosterkerk-gemeente!

Extra giften vanuit de Oosterkerk zijn zeer welkom!

Wijkdiaconie Oosterkerk, NL50 RABO 01581 66 191, tnv project Toradja

Meer projecten

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het…

Koken voor Bangladesh

Bangladesh ligt in de rechteroksel van India en is één van de landen die het meest getroffen is/wordt door de opwarming van de aarde. Het land ligt, net als Nederland, in een delta  en dreigt te verdrinken door de stijging van de zeespiegel. We ondersteunen met dit project Bengaalse vrouwen die besloten hebben om te…

Een bibliotheek vullen!

Project van de Wilde Ganzen: Helpen jullie mee een bibliotheek te vullen? Een basisschool in Kaapstad heeft ambitieuze plannen. De school geeft les aan kinderen uit arme gezinnen en wil met een goed gevulde bibliotheek een veilige en leerzame plek bieden. De bieb wordt gebouwd, nu de boeken nog. Chapel Street Primary School staat in…