Koken voor Bangladesh

  • Meer weten
    ZWO Oosterkerk/Adventskerk

Bangladesh ligt in de rechteroksel van India en is één van de landen die het meest getroffen is/wordt door de opwarming van de aarde.

Het land ligt, net als Nederland, in een delta  en dreigt te verdrinken door de stijging van de zeespiegel.

We ondersteunen met dit project Bengaalse vrouwen die besloten hebben om te gaan koken op een ingenieus kooktoestel, de Akha. De Ahka is een rookvrij kooktoestel. Dus veel gezonder voor de vrouwen! Maar de Ahka is ook een bron van inkomsten voor hen. Na het koken vermengen ze namelijk het verstookte hout van de Ahka met organische mest van hun vee waardoor er een bodemverrijker ontstaat die CO2 opslaat in de bodem (i.p.v. uitstoot, zoals bij kunstmest). Deze milieuvriendelijke bodemverrijker wordt dan weer verkocht aan de boeren waardoor ze zich economisch kunnen versterken.

Bovendien binden de vrouwen hiermee op effectieve wijze de strijd aan tegen de opwarming van de aarde! Vier belangrijke redenen dus om dit project te ondersteunen. Gezondheid, inkomen, milieu, klimaat!

U kunt uw giften voor Bangladesh overmaken op rekeningnummer:

NL87RABO 0373 739 974 t.n.v. Diaconie van de Prot. Gemeente Zwolle  ZWO Commissie Oosterkerk  ovv Koken in Bangladesh.

Voor meer info:  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/

Maar de ZWO doet meer.  Zo kunt u nog steeds uw oude telefoons, cartridges, kaarten en postzegels voor de ZWO blijven bewaren. We brengen u op de hoogte wanneer ze weer bij ons ingeleverd kunnen worden. Via de paasgroetenactie, die nu gaande is zullen ook dit jaar weer veel gevangenen een paasgroet uit onze gemeente mogen ontvangen. Verder werkt de ZWO ook mee aan de vespervieringen en zullen de paarse bussen weer klaarstaan. De opbrengst is bestemd voor koken voor Bangladesh.

ZWO Oosterkerk/Adventskerk:
ZWO is een afkorting voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Als ZWO zetten we ons in om de liefde van God over de grenzen van onze wijkkerken heen te dragen naar de wereld.  

Meer projecten

Een bibliotheek vullen!

Project van de Wilde Ganzen: Helpen jullie mee een bibliotheek te vullen? Een basisschool in Kaapstad heeft ambitieuze plannen. De school geeft les aan kinderen uit arme gezinnen en wil met een goed gevulde bibliotheek een veilige en leerzame plek bieden. De bieb wordt gebouwd, nu de boeken nog. Chapel Street Primary School staat in…

Bouw school en kerk in Toradja, Indonesië

Sinds 2015 steunt de diaconie van de Oosterkerkgemeente het project van de Nafiri Sion Kerk in Toraja op het eiland Sulawesi in Indonesië. Deze gemeente wil graag een kerk en een school bouwen, maar heeft daar zelf niet genoeg financiële middelen voor. De Oosterkerk steunt hen al een aantal jaren met collecte-opbrengsten en giften en…

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren – Syrische vluchtelingen, maar ook Libanese jeugd – elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het…