Corona nieuwsbrief DPZ – 31 maart

Algemeen

Klik hier voor het eerder gepubliceerde basisdocument.

Wat gebeurt er in Zwolle?

– Zwolle-Doet heeft een website ‘Samen Zwolle’ beschikbaar gesteld voor vraag en aanbod van beschikbare hulp: www.samenzwolle.nl.Verder geeft Zwolle-Doet aan dat er de nodige vrijwilligers beschikbaar zijn, omdat veel voorzieningen zijn gesloten.

– Zwolse ouderen die door de coronacrisis weinig tot geen contact hebben met de buitenwereld, kunnen terecht bij de SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen hierheen bellen wanneer ze hun verhaal kwijt willen of omdat ze behoefte hebben aan een gezellig praatje. Even de stem van een ander horen, geeft vaak alweer voldoende plezier om de dag door te komen. De kletslijn is te bereiken op 088 – 201 12 50 van maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur. Vrijwillige kletsmajoors zitten voor de ouderen klaar met een luisterend oor of juist voor een gezellig praatje. Ook dit is een initiatief van ‘Zwolle-Doet’.

– Ook is bereikbaar, 24 uur per dag, De Luisterlijn 0900-0767. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Zij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.

– De Dominicanenkerk is sinds dinsdag 24 maart geopend om een kaarsje op te steken, te bidden of even tot jezelf te komen. Bezoekers zijn welkom van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur. Ook is er een telefonische hulplijn, deze is te bereiken op 06-1381 5636. Bij eenzaamheid, zorgen of angst kan dit nummer worden gebeld.

– De Jeruzalemkerkgemeente in Assendorp gaat in de wijk een huis aan huis een flyer verspreiden. De leden van deze kerk willen hulp bieden in deze moeilijke en onzekere tijd. Hierbij kan worden gedacht aan boodschappen doen, een luisterend oor of een andere klus. Dit kan worden gemeld via de mail bij meldpuntjeruzalemkerk@gmail.com of telefonisch 038-465 5703.

– Het team van Hart voor Zwolle heeft een groep jongeren die zich juist in deze dagen wil inzetten voor mensen die hun huis niet uitkomen. Zij willen graag in contact komen met mensen die geholpen moeten worden, denk aan boodschappen doen, koffie schenken of andere praktische hulp. Ook valt te denken aan het sturen van een kaartje en het plegen van een telefoontje. Laat het weten, ze helpen graag. In samenwerking met een Zwolse cateraar heeft Hart voor Zwolle 100 gratis kanten-klare-maaltijden beschikbaar. Deze maaltijden worden in ieder geval in de maand april geleverd op elke maandag en donderdag. Donderdag 2 april worden de eerste maaltijden bezorgd. Als je iemand kent die echt kwetsbaar en eenzaam is en twee keer in de week een maaltijd goed kan gebruiken, geef het door. Graag met naam, adres, wijk en telefoonnummer. Voor aanmelding en meer informatie: info@stichtinghartvoorzwolle.nl.

– Ook in deze tijd helpt Present Zwolle vrijwilligers waar dat echt nodig is. Zij dragen bij op een manier die aanvullend is, zoals zij dat altijd doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen, omdat ze de taal niet beheersen, digibeet zijn of de (sociale) vaardigheden missen om het zelf te regelen. Juist voor die mensen wordt Presenthulp georganiseerd. Bij Present Zwolle kunnen mensen zich ook aanmelden als vrijwilliger. Ook kunnen mensen worden aangemeld voor wie de hulp binnen de eigen kerkelijke gemeente of andere organisatie niet kan worden geregeld. Zie verder:www.presentzwolle.nl/presentintijdenvancorona. (Present wil de tip geven dat het handig is om SamenZwolle te benaderen voor minder complex vrijwilligersaanbod en minder complexe hulpvragen).

– Op vrijdag 20 maart heeft het Diaconaal Platform een actie gestart voor de Voedselbank, zodat de Voedselbank de middelen heeft om de voedselvoorziening voor hen die het veel minder hebben te garanderen. Giften kunnen worden overgemaakt naar IBAN: NL 56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle o.v.v. ‘Aankoop Voedsel’. Voor verdere informatie: www.diaconaalplatformzwolle.nl.

– Ter bemoediging, inspiratie en saamhorigheid in deze turbulente tijd schrijven de predikanten van de Advents- en de Oosterkerk dagelijks een blog.https://www.oosterkerk.nl/2020/03/16/dagelijks-blog-kerk-in-tijden-van-corona/

– Op werkdagen om 19:00 uur ten minste tot 13 april verzorgt de RK gemeenschap in Zwolle een livestream-viering. Deze is te volgen ophttps://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3of te vinden via facebook: Basiliek OLV Zwolle en deze pagina te gaan volgen.

– De predikant van de Open Kring (Stadshagen), Cor Baljeu, schrijft aan de hand van het Bijbelleesrooster dagelijks een meditatie. Deze wordt geplaatst op de Facebookpagina van de Open Kring en op de website, zie www.openkring.nl.

– Voor mensen die thuis (moeten) zitten en kunnen breien het volgende. Travers Welzijn roept mensen die (extra) vrije tijd hebben op om alvast wat moois te breien. Het kan gaan om een warme sjaal, muts of wanten. Deze breistukjes worden eind dit jaar meegegeven in de kerstpakketten van KerstZwolle. Voor eventuele wol of meer informatie, is te verkrijgen bij Jolanda Kok van Travers:j.kok@travers.nlof 06 – 2907 6560.

– Op Facebook kan op diverse manieren hulp worden gevraagd of aangeboden. Zie hiervoor de site@coronahulpzwolle.

– Op vrijdag 20 maart hebben een drietal organisaties t.w. Noodfonds Zwolle e.o., Stichting Voor Elkaar Zwolle en de Commissie Gezamenlijke Kerken (=kerkelijk noodfonds) overleg gehad over hoe (financiële) hulp zo snel en effectief mogelijk kan worden ingezet. Ee paar dagen daarna is de Stichting Present Zwolle ook bij dit initiatief betrokken. Onder de werktitel ‘Coalitie Noodhulp Zwolle’ is het initiatief uitgewerkt. Men wil noodhulp bieden aan mensen die door de gevolgen van de coronacrisis in de (financiële) problemen zijn gekomen. Voor aanvragen kan gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontworpen formulier wat is aan te vragen via coalitienoodhulp@zwolle.nl.

– Op Orde heeft op dit moment geen inloopspreekuur, maar is wel bereikbaar en staan klaar voor wie haar hulp nodig heeft. Voor vragen rondom financiële situaties kan er met hen contact worden opgenomen. Men is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 038- 456 97 50.

– De Herberg, de nachtopvang voor daklozen in Zwolle, zet momenteel ook overdag de deuren enkele uren open voor toiletbezoek, koffie, thee en een lunchpakket. Dit om de daklozen de dag door te laten komen, nu de inloophuizen in de stad gesloten zijn. De openstelling is van 10.00 tot 14.00 uur. Op het buitenterrein van De Herberg aan de Nijverheidsstraat is er zitgelegenheid.

– De Stichting Noodfonds Zwolle heeft in overleg met de gemeente besloten om ook aanvragen voor laptop e.d. in behandeling te nemen. Aanvragen bij voorkeur via het Sociaal Wijkteam of anders via de bestaande begeleiding of hulpverleningsinstanties. Het Noodfonds doet dit, omdat er mogelijk gezinnen zijn die geen deugdelijke apparatuur hebben of met meerdere kinderen om beurten op de computer moeten werken. Voor een langere tijd is dit niet werkbaar. Aanvragen dienen te worden gedaan door zorgprofessionals viawww.noodfondszwolle.nlof via het mailadres:noodfonds@zwolle.nl.

– De gemeente Zwolle is druk bezig om te kijken of de scholierenregeling voor 2020 makkelijker en sneller kan worden uitbetaald. Kinderen in het voortgezet onderwijs of in het tweede en derde jaar van het MBO kunnen hiervoor in aanmerking komen. Zie voor meer informatie de bijvoegde brief van Leo Schoorlemmer van de gemeente Zwolle met Scholierenregeling 2020.

Wat gebeurt er verder in het land?

– Op veel plaatsen in het land zijn er mooie initiatieven zoals belrondes, boodschappen doen, medicijnen ophalen voor hen die dat niet zelf (meer) kunnen etc. Verschillende kerkgenootschappen en organisaties hebben gezamenlijk een website gelanceerd waarop deze initiatieven kunnen worden gemeld. Zie verder: www.nietalleen.nl. Dit initiatief heeft inmiddels zijn waarde bewezen. O.a. het Diaconaal Platform is voor mensen in Zwolle die hulp vragen het meldpunt geworden. De meldingen  worden bekeken en doorgezet naar de organisatie die in dat geval de beste hulp kan leveren w.o. Present en Hart voor Zwolle. Dit werkt goed, soepel en tot ieders tevredenheid.

– Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mensen in thuisisolatie of die in quarantaine zitten: 070  – 4455 888. Zij zijn beschikbaar voor een luisterend oor, advies of extra hulp.

– Veel kerken verzorgen inmiddels een live stream versie van diensten en vieringen. Tip: bezoek regelmatig de website van uw eigen kerk om op de hoogte te blijven.

Wat is er meer te doen of kan gedaan worden?

– Een aantal christelijke organisaties had op woensdag 18 maart jl. een ‘Dag van Nationaal Gebed’ georganiseerd om ongerustheid over te geven aan God. De dag was ook bedoeld om biddend een zegen te vragen voor anderen, bijvoorbeeld personeel in de zorg. ‘Als christenen geloven we dat we ons niet hoeven te laten leiden door onzekerheid. We mogen vertrouwen dat God in deze situatie ook onze Heer is’. Dit initiatief hoeft niet beperkt te worden tot die 18e maart, maar het kan iedere dag vorm aan worden gegeven.  Zie verder www.nationaalgebed.nl.

– Luid de klokken van jullie kerkgebouw op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 april tussen 19.00 en 19.15 uur. In deze tijd van onzekerheid is het een boodschap van bemoediging, hoop en troost. Deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken en mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Laat zo als kerk letterlijk van je horen!!

– Op woensdag 18 maart is er om 20.00 uur geapplaudisseerd voor onze zorghelden. Het applaus geldt als hart onder de riem voor alle zorgmedewerkers, huisartsen, doctoren en verpleegkundigen in hun gevecht tegen het virus en voor onze gezondheid, #applausvoordezorg. Laten we ook na 18 maart blijven denken aan deze mensen en hen bemoedigen.

– Voor maandag 16 maart om 21.00 uur is er opgeroepen om vanuit de eigen huiskerk een persoonlijk gebed te richten voor de insluiting van het Coronavirus en de aandacht naar zorgbehoeftigen, verzorgenden, overledenen, eenzamen en ieder die op welke wijze actief is ter bestrijding van deze crisis. Dit kan wekelijks herhaald worden. 

Ook goed om te weten

Huurders worden voorlopig vanwege de coronacrisis niet uit hun huis gezet. Dat hebben minister Van Veldhoven en de verhuurdersorganisaties Aedes, Kences, IVBN en Vastgoed Belang afgesproken. Zij vertegenwoordigen ruim 80 procent van de huurhuizen in Nederland. Alleen in extreme gevallen, als huurders veel overlast veroorzaken of criminele activiteiten ondernemen, zullen er huisuitzettingen plaatsvinden. De minister komt met een spoedwet om tijdelijke contracten te verlengen, zodat huurders niet op straat komen te staan. Voor mensen die hun huur niet kunnen betalen, wordt naar maatwerk gezocht.

Mooie verhalen uit de stad

Er wordt in de stad veel gedaan voor en door Zwollenaren. Enkele van deze verhalen willen we de komende weken graag doorgeven. De verhalen zijn afkomstig van Hart voor Zwolle en de Stichting Present Zwolle.

De eerste is afkomstig van Present. “Van de één op de andere dag zitten je vier kinderen thuis. Een enorme uitdaging vooral met een verstandelijk beperkt kind. Eigenlijk was je al oververmoeid en je netwerk was al klein geworden en nu komt de coronacrisis hier ook nog bij. Alle hulp die je normaal hebt, valt ook nog eens weg. En dan nog al die boodschappen. Je durft je kwetsbare kind niet mee te nemen en thuis blijven met de andere kinderen is ook geen optie. Wat nu? Twee vrijwilligers van “coronahulp, ik ben Present”-team komen in actie. Zij brengen de komende weken de boodschappen bij dit gezin. Het geeft de moeder de nodige rust”.

Het tweede verhaal komt van Hart voor Zwolle. “Veel jongeren melden zich bij Hart van Zwolle, omdat ze rondom de coronacrisis graag wat willen doen. Vorige week hebben een aantal studenten en verrassingspakket gemaakt en bezorgd bij een bejaard echtpaar. Hun kinderen wonen ver weg en kunnen niet langskomen. Ze merken dat het sociale contact flink afneemt. Vol verbazing en met een grote glimlach nemen ze het pakket in ontvangst. Ze vinden het een complete verassing en zijn er stil van.”

Stuurgroep Diaconaal Platform Zwolle

31 maart 2020

Meer nieuws

Update (4) project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Vaktrainingen Ghanese straatmeisjes weer van start Veel straatmeisjes zijn in de coronaperiode weggetrokken uit de drukke achterstandswijk Agbogbloshie in Accra. In de Ghanese hoofdstad was de lockdown strikter dan elders in het land. Het leven was daar tijdens de lockdown ingewikkeld. Hoe houd je veilig afstand met zoveel mensen die dicht op elkaar slapen, wonen…

Afsluiting project Straatmeisjes in Ghana

Op zondag 20 februari zal het ZWO project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana’ tijdens een gezamenlijke dienst in de Adventskerk en onder leiding van Nelleke Eygenraam afgesloten worden. Het thema van de dienst is ‘Kansen’. De Oosterkerk en de Adventskerk hebben samen ongeveer €10.000 bijgedragen aan het opleidingscentrum Life-line in Accra, de hoofdstad van…