Boek: Arm in Nederland 1815 -1990

Armoede

Auteur: L.F. van Loo – 1992. Uitgeverij Boom.

Over armoede in Nederland in de periode 1815 – 1990.

Meer nieuws

Activiteiten

Koffiemorgens op de Pierik beginnen weer!

Nu de nodige versoepelingen zijn aangekondigd of ingevoerd, zijn we ook voorzichtig gaan denken over het hervatten van de koffiemorgens op de Pierik.Om te kijken of hiervoor de nodige animo bestaat, willen we eerst een ‘proefmorgen’ houden en wel op donderdag 22 juli a.s.De koffiemorgens beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in het speeltuingebouw…

„Gezegend nieuwjaar” of „Tot zegen zijn in het nieuwe jaar”?

Op nieuwjaarsmorgen is het gebruik vaak om in de kerkdienst een schriftstuk over de zegen te lezen. Vrijwel altijd de Hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6: „De Here zegene u en behoede u“. Ik voel mij ook aangesproken door een ander verhaal. Het verhaal over de zegen aan Abram. In Genesis 12: 2 staat: „(Ik zal)…

“Mij ontbreekt niets…”

Het is zo’n zinnetje dat blijft haken: „Mij ontbreekt niets…“. Betere gezondheid voor sommigen, of iets nieuws om te kopen.Voor de bezoekers van „De Herberg“: een dak boven het hoofd en een warme maaltijd. Terwijl ook wij nog vaak genoeg te weensn over hebben.Wij hebben toch recht op een goed inkomen, recht op gezondheid, recht…