Brochure: De inzameling der gaven

Diaconale bibliotheek

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1993)

Meer nieuws

Armoede

Brochure: Arm en schuldig?

Uitgeverij:0 Meinema (1984). De gemeente en de nieuwe vragen rond arm en rijk

DPZ

Handreiking ‘Eenzaamheid en kerk’

Op maandag 24 februari jl. is tijdens het Diaconaal Beraad van het Diaconaal Platform Zwolle de handreiking ‘Eenzaamheid en kerk’ gepresenteerd. De handreiking is een weerslag van een seizoen bezinning van het Diaconaal Platform over dit onderwerp. Deze handreiking is voor ieder die te maken heeft met het onderwerp of erin is geïnteresseerd, beschikbaar. De…

Partner van de maand

Binnenkort wordt een van de organisaties waar de diaconie mee samenwerkt hier voor het voetlicht gezet. Update: veel van de samenwerkende organisaties zijn op dit moment erg druk met het bieden van hulp vanwege de coronacrisis, waardoor de publicatie vertraging oploopt.