Actie voor Voedselbank Zwolle

DPZ

Binnen het Diaconaal Platform was het een idee om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie.

De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig.

Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn.

In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.

In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat er geen menselijk contact is.

Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland.

Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.

Het IBAN-rekeningnummer is:

NL 56 INGB 0001 4861 19

t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.

o.v.v. Aankoop voedsel.

Meer nieuws

Niet stil maar, wacht maar alles wordt nieuw?

Op het moment dat ik dit schrijf is, kijk ik door het raam op een parkeerplaats waar het buiten grijs, nat, donker en geen blad aan de boom te bekennen is, terwijl voor je gevoel de winter nog moet beginnen. En dan ook nog te schrijven over het thema van dit nummer ‘Lente lost de…

Armoede

Brochure: Bewerken – bewaren

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2014). Arme kant van Nederland/EVA (1987-2014).

Diaconale bibliotheek

Boek: Handboek voor diakenen

Diakenen zijn de handen en voeten van de kerk. In de gemeente zelf, maar ook naar buiten toe.Aldus redacteur Hayo Wijma in zijn inleiding op het Handboek voor diakenen. Geen kleine opdracht, voor al die mannen en vrouwen in de kerk die zich vol ijver, maar ook vol vragen, begeven in de dienst van de…