Terugkoppeling DPZ actie Voedselbank

DPZ

Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank.

Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart. Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden niet te worden opgeslagen en de Voedselbank kon gericht goederen inkopen.

De actie van het Diaconaal Platform heeft uiteindelijk meer dan € 20.000,– opgebracht. Hiermee kon en kan de Voedselbank goede, verse, houdbare en gezonde producten inkopen. Vaak kon worden ingekocht tegen een gereduceerde prijs.

Het bestuur en de medewerkers willen alle geefsters en gevers hiervoor hartelijk bedanken. Ze doen dat ook mede namens hen die u niet kunnen bedanken. 

Meer nieuws

Welkom in de kerk

We willen iedereen in Zwolle laten weten dat je welkom bent in de kerk én laten zien wat de kerk betekent voor Zwolle: Welkom in de kerk! Klik hier voor allerlei informatie over de kerk. 6 weken lang komt er een artikel in de Swollenaer, vanuit elk van de zes wijkkerken. Zo gaan we bijvoorbeeld…