Voedselactie Dorcas

Hulp internationaal

Vanwege de toename van het aantal besmettingen en de nieuwe maatregelen die op 2 november zijn afgekondigd, is op het allerlaatste moment besloten de opzet van de Dorcas Voedselactie 2021 om te gooien. De vrijwilligers staan daarom deze week niet in de supermarkten.

Maar dat betekent niet dat er niks meer gedaan wordt! Alles op alles wordt gezet om bij zoveel mogelijk mensen in nood in Oost-Europa een voedselpakket te bezorgen. In het hele land zetten vrijwilligers de schouders er onder. Met veel creativiteit en energie wordt er op een veilige manier actie gevoerd. Dorcas is blij om dit te zien, want ze hebben de steun van vrijwilligers en donateurs hard nodig. De nood in Oost-Europa is hoog. Vooral ouderen leven in grote eenzaamheid en armoede. Door corona is het verschil tussen arm en rijk alleen nog maar groter geworden.

Aangezien dit jaar de inkomsten vanuit de supermarkten missen, wordt iedereen hierbij opgeroepen om toch vooral te geven.

Doet u ook mee? Klik hier voor meer informatie.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Gedichtenbundels: Medemens 1 – 5

Deze uitgaves van Kerk in Actie bevatten diaconale gebeden en gedichten. De bundels Medemens zijn bedoeld om u en anderen te inspireren bij diaconaal werk.

Diaconale bibliotheek

Boek: Kansarm Kansrijk

U heeft in uw werk regelmatig te maken met mensen die met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Mensen in achterstandssituaties. Mensen die kansen laten liggen. Dit handboek informeert hulpverleners, beleidsmakers, non-profit organisaties en welzijnsinstellingen over allerhande geldzaken, het herkennen van financiële problemen en de mogelijkheden van inkomensondersteuning en hulp bij schulden. Het biedt…

Doortocht

Doortocht, met elkaar onderweg, geen luie kerk gevraagd. Bij het thema ‘doortocht’ moet ik denken aan een predikant uit mijn jeugd die een christen vergeleek met een handelsreiziger. Het is een wat ouder woord. Later werd zo iemand een vertegenwoordiger genoemd. Tegenwoordig schijnt die een accountmanager te heten.Een handelsreiziger is onderweg, op doortocht. Op de…