Voedselactie Dorcas

Hulp internationaal

Vanwege de toename van het aantal besmettingen en de nieuwe maatregelen die op 2 november zijn afgekondigd, is op het allerlaatste moment besloten de opzet van de Dorcas Voedselactie 2021 om te gooien. De vrijwilligers staan daarom deze week niet in de supermarkten.

Maar dat betekent niet dat er niks meer gedaan wordt! Alles op alles wordt gezet om bij zoveel mogelijk mensen in nood in Oost-Europa een voedselpakket te bezorgen. In het hele land zetten vrijwilligers de schouders er onder. Met veel creativiteit en energie wordt er op een veilige manier actie gevoerd. Dorcas is blij om dit te zien, want ze hebben de steun van vrijwilligers en donateurs hard nodig. De nood in Oost-Europa is hoog. Vooral ouderen leven in grote eenzaamheid en armoede. Door corona is het verschil tussen arm en rijk alleen nog maar groter geworden.

Aangezien dit jaar de inkomsten vanuit de supermarkten missen, wordt iedereen hierbij opgeroepen om toch vooral te geven.

Doet u ook mee? Klik hier voor meer informatie.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Verkondig het Koninkrijk

De visie op christelijk werk onder armen in de Derde Wereld is de laatste decennia sterk veranderd. Met dit boek wil de auteur, directeur van de evangelische hulpverleningsorganisatie Tearfund Nederland, het nieuwe denken vanuit een evangelische visie onder de aandacht van betrokken christenen in Nederland brengen. Kern van het betoog is de overstap van het…

Diaconale bibliotheek

Boek: Machtigen heeft Hij van de troon gestoten

Preken van de bekende anti-apartheidsstrijder, waarin de apartheid aan de kaak wordt gesteld. Boesak, voorganger en voorzitter van de N.G. Sendingkerk en vice-president van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken, zet zich in voor de bestrijding/opheffing van apartheid. In dit boek zijn preken van hem gebundeld. De meeste werden gehouden in zijn gemeente Bellville bij Kaapstad,…