Brochure: Diakonaal geld en de banken

Diaconale bibliotheek

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Ik ga naar papa!

Auteur: Martine Delfos. Uitgeverij: SWP (2009). Elvira heeft haar vader al lang niet meer gezien; dan vertelt mama dat hij in de gevangenis zit. Hij wil Elvira graag ontmoeten. Voorlezen aan kinderen vanaf ca. 6 jaar om het thema ouders in detentie bespreekbaar te maken.

Diaconale overwegingen bij Goede Vrijdag en Pasen.

Lezen: Lucas 7: 11-17 en Johannes 19: 25-27. In het eerste Bijbelgedeelte lezen over de geschiedenis van de jongeling van Naïn. Jezus is met zijn leerlingen en een grote menigte onderweg naar Naïn. Als ze de stad naderen komt deze stoet een stoet tegen van rouwende en verdrietige mensen. Een weduwe moest haar overleden zoon…

Algemeen

Iedereen t€lt

Iedereen t€lt festival. Op donderdag 19 mei a.s. is er het ‘Iedereen t€lt festival’. Het Diaconaal Platform Zwolle is betrokken bij de organisatie van dit festival. Een vergelijkbare bijeenkomst heeft een aantal jaren geleden plaats gevonden bij de Hogeschool VIAA. Door de corona is een vervolg uitgesteld. Voor dit festival is samenwerking gezocht met een…