Boek: De haat tegen het westen

Diaconale bibliotheek

In grote delen van de wereld wordt het Westen gehaat. Jean Ziegler beschrijft in een overrompelende, vlijmscherpe en schrijnende analyse waarom de haat tegen het Westen zo groot is en nog steeds groeiende. Hij onderzoekt de geschiedenis van deze haat die gedurende eeuwen werd gevoed door kolonialisme, slavernij en uitbuiting. Het leed dat de landen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika is aangedaan, de arrogantie en morele superioriteit waarmee het Westen heeft opgetreden en nog optreedt, de ontkenning van de identiteit van de arme volkeren en de voortdurende ‘economische oorlogsvoering’ van de rijke tegen de arme landen: dit alles vormt de kern van Zieglers onthutsende boek. Jean Ziegler betoogt dat pas wanneer we met de ogen van deze arme volkeren leren te kijken naar onze zogenaamde verworvenheden, en wanneer het Westen dat afschuwelijke verleden erkent, er een begin gemaakt kan worden om de haat te verminderen. De haat tegen het Westen is het betrokken, integere en alarmerende verhaal van een man die als lid van de commissie van de mensenrechten van de vn de hele wereld bereisde en een enorm inzicht heeft gekregen in wat niet-westerse mensen beweegt. Van Nigeria tot Bolivia, van de conferentiezalen in New York en Genève tot de armoedigste dorpen ter wereld, overal ervoer en onderzocht de auteur de diepe oorzaken voor de afkeer van het Westen.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Investeren in je/de missie

De kerk heeft het niet gemakkelijk. Steeds meer gemeenten lijken door tal van oorzaken in moeilijk vaarwater te komen. Bij de ene gemeente zakken de inkomsten onder de minimumlijn, de andere gemeente wordt letterlijk verscheurd door een conflict of ziet zich door gebrek aan aanwas binnen korte tijd geheel vergrijzen. Een gemeenschappelijk probleem in dit…

„Gezegend nieuwjaar” of „Tot zegen zijn in het nieuwe jaar”?

Op nieuwjaarsmorgen is het gebruik vaak om in de kerkdienst een schriftstuk over de zegen te lezen. Vrijwel altijd de Hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6: „De Here zegene u en behoede u“. Ik voel mij ook aangesproken door een ander verhaal. Het verhaal over de zegen aan Abram. In Genesis 12: 2 staat: „(Ik zal)…

DPZ

De crisis na de crisis

In de achterliggende periode van de coronacrisis heeft het Diaconaal Platform Zwolle een aantal nieuwsbrieven  uitgegeven met daarbij het basisdocument als uitgangspunt. De nieuwsbrieven hebben hun nut bewezen voor de bij het Diaconaal Platform aangesloten kerken, maar ook daarbuiten. De nieuwsbrieven waarmee de verschillende initiatieven in Zwolle in beeld zijn gebracht, werden gewaardeerd. Er was…