Boek: De haat tegen het westen

Diaconale bibliotheek

In grote delen van de wereld wordt het Westen gehaat. Jean Ziegler beschrijft in een overrompelende, vlijmscherpe en schrijnende analyse waarom de haat tegen het Westen zo groot is en nog steeds groeiende. Hij onderzoekt de geschiedenis van deze haat die gedurende eeuwen werd gevoed door kolonialisme, slavernij en uitbuiting. Het leed dat de landen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika is aangedaan, de arrogantie en morele superioriteit waarmee het Westen heeft opgetreden en nog optreedt, de ontkenning van de identiteit van de arme volkeren en de voortdurende ‘economische oorlogsvoering’ van de rijke tegen de arme landen: dit alles vormt de kern van Zieglers onthutsende boek. Jean Ziegler betoogt dat pas wanneer we met de ogen van deze arme volkeren leren te kijken naar onze zogenaamde verworvenheden, en wanneer het Westen dat afschuwelijke verleden erkent, er een begin gemaakt kan worden om de haat te verminderen. De haat tegen het Westen is het betrokken, integere en alarmerende verhaal van een man die als lid van de commissie van de mensenrechten van de vn de hele wereld bereisde en een enorm inzicht heeft gekregen in wat niet-westerse mensen beweegt. Van Nigeria tot Bolivia, van de conferentiezalen in New York en Genève tot de armoedigste dorpen ter wereld, overal ervoer en onderzocht de auteur de diepe oorzaken voor de afkeer van het Westen.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: De kramp voorbij

Theologische noties bij zending, presentie en kerk

Diaconaal consulent

Diaconaal consulent

Sinds 1 januari 2014 is Wim van Ree als diaconaal consulent werkzaam bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente. Daarvoor was hij werkzaam in verschillende functies bij de Protestantse Gemeente Zwolle voornamelijk binnen het diaconaat. Zijn functie bestaat uit vier kerntaken. Dat zijn: – Aandacht en zorg voor rand- en niet-kerkelijken. – Een actieve rol…

Seizoensprogramma Vorming en Toerusting 2019 – 2020

De Raad V&T van de Adventskerkgemeente heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen opstellen. Het seizoensoverzicht vindt u op de website (klik hier). Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak met de Oosterkerk en met de reeds bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde…