Boek: Armoe de baas!?

Armoede

Het perspectief van voedselbanken

armoe de baas

‘De gemeente werkt vanuit de vraag waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt naar wat iemand nodig heeft.’

Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.
Eerst komen in ‘Stemmen van langszij’ deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank.
In ‘Lessen voor sociaal beleid’ worden de verschillen tussen de voedselbanken en de verschillende manieren hoe gemeenten er mee omgaan in kaart gebracht.
Tot slot wordt in ‘Twijfels’ gezocht naar een toekomstgericht perspectief van het verschijnsel voedselbanken. Ongebruikelijke en mogelijk ongemakkelijke vragen worden daarbij niet geschuwd. Het zijn vragen die de maatschappelijke discussie over voedselbanken verder kunnen brengen dan de thema’s waarop het debat zich nu toespitst. Daarover willen we graag in discussie met zoveel mogelijk mensen.

Meer nieuws

Algemeen

Digitale voorbereiding Vredesweek Zwolle

Digitale voorbereiding Vredesweek Zwolle op 8 april Dit jaar is de vredesweek van 18-26 september. Het thema is ‘Inclusiviteit. Wat doe jij in Vredesnaam?‘ Als voorbereiding van de Vredesweek nodigt het Vredesplatform Zwolle iedereen die zich betrokken voelt uit om op donderdag 8 april 2021 om 20.00 uur digitaal mee te denken over activiteiten in de Vredesweek in…

Hulp internationaal

Collecte Oekraïne

De PGZ diaconiecollecte van zondag 13 maart a.s. is bestemd voor de hulp aan de Oekraïne. Deze collecte behoeft geen verdere aanbeveling. Een bijdrage kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie, dit is: NL12RABO 0373 7399 66o.v.v. Hulp Oekraïne. De hulp vanuit Zwolle wordt gecoördineerd door het Diaconaal Platform Zwolle.

Update project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Project 40 dagentijd Oosterkerk en Adventskerk Waarom belanden meisjes op straat in Accra?Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit moment steunen via Kerk in Actie. Veel straatkinderen komen uit het arme noorden Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij…