Boek: Armoe de baas!?

Armoede

Het perspectief van voedselbanken

armoe de baas

‘De gemeente werkt vanuit de vraag waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt naar wat iemand nodig heeft.’

Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.
Eerst komen in ‘Stemmen van langszij’ deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank.
In ‘Lessen voor sociaal beleid’ worden de verschillen tussen de voedselbanken en de verschillende manieren hoe gemeenten er mee omgaan in kaart gebracht.
Tot slot wordt in ‘Twijfels’ gezocht naar een toekomstgericht perspectief van het verschijnsel voedselbanken. Ongebruikelijke en mogelijk ongemakkelijke vragen worden daarbij niet geschuwd. Het zijn vragen die de maatschappelijke discussie over voedselbanken verder kunnen brengen dan de thema’s waarop het debat zich nu toespitst. Daarover willen we graag in discussie met zoveel mogelijk mensen.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Brochure: Zelf zorgen

Uitgeverij: Protestantse diaconie Amsterdam (2007). Amsterdammers over de zorg die zij nodig hebben en verlenen.

“Mij ontbreekt niets…”

Het is zo’n zinnetje dat blijft haken: „Mij ontbreekt niets…“. Betere gezondheid voor sommigen, of iets nieuws om te kopen.Voor de bezoekers van „De Herberg“: een dak boven het hoofd en een warme maaltijd. Terwijl ook wij nog vaak genoeg te weensn over hebben.Wij hebben toch recht op een goed inkomen, recht op gezondheid, recht…

DPZ

Brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ Diaconaal Platform

Klik hier om de brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ van het Diaconaal Platform te openen.