Boek: Om sociale rechtvaardigheid

Armoede

De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (2000)

Meer nieuws

Collecte doelen

Collecte doelen

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten In de erediensten wordt gecollecteerd voor doelen die via de diverse sites van de afzonderlijke wijken worden bekendgesteld. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl. Voor…

Hulp nationaal

Zwolle deelt vakanties

De werkgroep ‘Prettige vakantie!?’ is een initiatief van de kerken van Zwolle.Jaarlijks worden er in samenwerking met de hervormde kerken van Ameland vakantieweken georganiseerd voor inwoners van Zwolle met een inkomen rond het minimum. Ameland stelt hiervoor een chalet beschikbaar op een vakantiepark. Klik hier om de folder met meer informatie over voorwaarden en aanmelding…

DPZ

De crisis na de crisis

In de achterliggende periode van de coronacrisis heeft het Diaconaal Platform Zwolle een aantal nieuwsbrieven  uitgegeven met daarbij het basisdocument als uitgangspunt. De nieuwsbrieven hebben hun nut bewezen voor de bij het Diaconaal Platform aangesloten kerken, maar ook daarbuiten. De nieuwsbrieven waarmee de verschillende initiatieven in Zwolle in beeld zijn gebracht, werden gewaardeerd. Er was…