Last van armoede of zorgen?

Algemeen

Bevindt u zich in een situatie van armoede? Bent u eenzaam? Heeft u andere zorgen?

Heeft u al van alles geprobeerd, maar voelt het aan als een uitzichtloze situatie?

Heeft u geen middelen om op vakantie te gaan, maar heeft u er behoefte om ook eens een week uit de dagelijkse omgeving weg te zijn? In samenwerking met de diaconie Ameland worden er voor 22 weken een vakantie aangeboden in een caravan op Ameland. De diaconie van Ameland beheert de caravan. De werkgroep in Zwolle selecteert de deelnemers voor een week vakantie. Deze mensen krijgen vanuit Zwolle een geldbedrag aangeboden voor de reiskosten en zakgeld voor een ijsje of middag zwembad. Vooral op kinderen heeft een dergelijke vakantie een belangrijke invloed. Na de vakantie kunnen ze op school vertellen dat ze op vakantie zijn geweest en wel helemaal naar Ameland!

De diaconie helpt waar geen helper is. Neem contact op met onze Diaconaal Consulent Wim van Ree. Links onderaan de webpagina staan zijn contactgegevens.

Meer nieuws

Update project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Project 40 dagentijd Oosterkerk en Adventskerk Waarom belanden meisjes op straat in Accra?Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit moment steunen via Kerk in Actie. Veel straatkinderen komen uit het arme noorden Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij…

Diaconale bibliotheek

Boek: Verkondig het Koninkrijk

De visie op christelijk werk onder armen in de Derde Wereld is de laatste decennia sterk veranderd. Met dit boek wil de auteur, directeur van de evangelische hulpverleningsorganisatie Tearfund Nederland, het nieuwe denken vanuit een evangelische visie onder de aandacht van betrokken christenen in Nederland brengen. Kern van het betoog is de overstap van het…

Armoede

Brochure: Eerste hulp bij schulden

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA / Kerk in Actie (2009). Over schuldhulpverlening en de kerken.