Last van armoede of zorgen?

Algemeen

Bevindt u zich in een situatie van armoede? Bent u eenzaam? Heeft u andere zorgen?

Heeft u al van alles geprobeerd, maar voelt het aan als een uitzichtloze situatie?

Heeft u geen middelen om op vakantie te gaan, maar heeft u er behoefte om ook eens een week uit de dagelijkse omgeving weg te zijn? In samenwerking met de diaconie Ameland worden er voor 22 weken een vakantie aangeboden in een caravan op Ameland. De diaconie van Ameland beheert de caravan. De werkgroep in Zwolle selecteert de deelnemers voor een week vakantie. Deze mensen krijgen vanuit Zwolle een geldbedrag aangeboden voor de reiskosten en zakgeld voor een ijsje of middag zwembad. Vooral op kinderen heeft een dergelijke vakantie een belangrijke invloed. Na de vakantie kunnen ze op school vertellen dat ze op vakantie zijn geweest en wel helemaal naar Ameland!

De diaconie helpt waar geen helper is. Neem contact op met onze Diaconaal Consulent Wim van Ree. Links onderaan de webpagina staan zijn contactgegevens.