Boek: Helpen wie geen helper heeft

Armoede

Auteur: Bert Bout. Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/EVA (2008)

Meer nieuws

Armoede

Brochure: Helpen onder protest.

Auteur: Evelyn Schwarz. Uitgeverij: Werkgroep Arme Kant van nederland/EVA en Kerk in Actie (2004). Armoede is terug van nooit weggeweest, wie betrokken is bij het werk van een diaconie of parochiële caritas instelling weet dit. De laatste jaren neemt het aantal mensen die bij de kerken om (financiële) hulp vragen schrikbarend toe, vaak ook omdat…

Commercie, buiten sluiten en erbij horen

De redactie [red: van Gaandeweg] vroeg mij in deze tekst wat aandacht te besteden aan de commercie rondom kerst. Dat is aan de ene kant makkelijk en aan de andere kant lastig en ongemakkelijk. Het is makkelijk een moraliserende tirade te beginnen over de opdringerige commercie voor de kerst. Aan de andere kant ongemakkelijk, omdat…

Volhouden, maar niet buiten adem raken

Het moment dat dit artikel wordt geschreven is de tijd dat de oorlog in de Oekraïne voortwoekert en de vluchtelingenstroom daar vandaan maar blijft toenemen. Mensen die een goed heenkomen zoeken o.a. naar ons land. Inmiddels wordt veel voor deze mensen gedaan. Spontaan worden woonruimten beschikbaar gesteld, wordt kleding ingezameld of nemen mensen vluchtelingen in…