Brochure: Bewerken – bewaren

Armoede

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2014).

Arme kant van Nederland/EVA (1987-2014).

Meer nieuws

Collecte doelen

Collecte doelen

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten In de erediensten wordt gecollecteerd voor doelen die via de diverse sites van de afzonderlijke wijken worden bekendgesteld. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl. Voor…

Het Evangelie ligt op straat

In het Nederlands Dagblad van 23 december 2022 was een recensie opgenomen van het boek van Abraham Heschel getiteld ‘Wie is de mens?’ Abraham Hechsel was een Pools-Amerikaanse rabbijn die leefde van 1907 tot 1972. Hij zat enige tijd in een tentenkamp aan de Pools-Duitse grens. Na de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938…

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconie

Dienst van liefde aan mensen in nood, gedragen door vrijwilligers, hartszaak van het christelijk geloof, core business van de kerk, eredienst – zo wordt in dit boek diaconie verstaan. De vraag is: hoe kan diaconie in en vanuit locale geloofsgemeenschappen in Nederland behartigd en bevorderd worden met het oog op de toekomst? Hoe staat de…