Het wonder dat een wonder mogelijk maakt

Het wonder dat een wonder mogelijk maakt. (Johannes 6: 5)

Je leest er zo makkelijk overheen, heb ik weer eens gemerkt.
Je weet bij het Bijbellezen al vaak precies wat er staat.
Zeker ook bij zo’n bekend verhaal als de spijziging van de vijfduizend bij de zee van Galilea. Het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Een jongetje heeft wat te eten voor zichzelf meegenomen. En dat is dan alles wat er aan eten is in een grote menigte mensen.

Maar er is een gebeurtenis, die de aanloop is tot dat wonder. Ik merkte dat ik, al lezend, erover heen lees waardoor dat voeden van de massa kan gebeuren. Je moet er een keer (figuurlijk) over struikelen: he, wat staat daar nou?
„Jezus sloeg de ogen op en zag..”
Vertaal het maar als: Jezus keek en zag.

Een heleboel mensen zijn daar bij elkaar. Ze zijn naar de overkant gevaren, of ze zijn er langs een omweg naar toe gelopen. Het zal wel even tijd gekost hebben om er te komen.
Jezus keek het eens aan. En zag dat het tijd was om te eten.
Het verschil tussen bekijken en inzicht hebben.

Je zou het zien door Jezus kunnen opvatten als een diaconaal zien. Hij ziet gebrek aan iets en dan gaat Hij zorgen. Maar zet daar wel zijn leerlingen, zijn discipelen bij in.

We zijn zo vertrouwd met het verhaal over het wonder van genoeg te eten voor iedereen. En zelfs nog heel veel over.
Zo vertrouwd dat we het wonder van het inzicht van de Heiland niet meer opmerken.
Maar pas geleden struikelde ik er opeens over.
Het grote wonder in het verhaal ligt misschien wel in die twee woordjes: kijken en zien. En, o ja, er is dat jongetje dat zijn eigen brood met vis weggeeft. Misschien helpt het wel, zal hij gedacht hebben. Ook al een geloofswonder. Het tweede van de drie wonderen aan de overkant.

Kijken en zien. En dan delen, helpen, zorgen.
En ik zal er maar aan toevoegen: diaconaal helpen.

We gaan weer een kerkelijk seizoen beginnen.
Met allerlei bezigheden in en rond de kerken van Zwolle.
Bezigheden door mensen, namens de kerk.

In 2021 kunnen we aankijken wat er allemaal in de wereld gebeurt: oorlogen, klimaat-problemen.
Meer het verhaal uit Johannes opent ons misschien wel de ogen: Kijk het niet alleen maar aan, maar zie het ook en doe dan wat.

Er komt weer een nieuw kerkelijk seizoen aan. In dat seizoen mogen we ook zelf een deel van een wonder zijn, een diaconaal wonder: kijken, zien, helpen.
We hebben als Kerk in Zwolle heel wat kerkleden en een diaconaal consulent.
Laten we dus maar eens diaconaal bezig zijn: aankijken, inzien, zorgen.

Kees Meijer, Voorzitter College van diakenen.

Meer nieuws

Een Stille Week…

Heel bijzonder: het is de stille week in dit jaar. Maar dan niet alleen als de week voor Pasen. Het is ook een week tijdens de Corona-crisis. We hebben er allemaal mee te maken. Met zorg om een ziek familielid, misschien. Met zorg om familie of vrienden die in de Zorg werken. Met zorg om…

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconaat, hoe doe je dat?

Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om jou als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. Er wordt o.a. ingegaan op je rol als diaken in de diaconie en in de gemmeente, diaconale hulpverlening…

Algemeen

Corona nieuwsbrief DPZ – 31 maart

Klik hier voor het eerder gepubliceerde basisdocument. Wat gebeurt er in Zwolle? – Zwolle-Doet heeft een website ‘Samen Zwolle’ beschikbaar gesteld voor vraag en aanbod van beschikbare hulp: www.samenzwolle.nl.Verder geeft Zwolle-Doet aan dat er de nodige vrijwilligers beschikbaar zijn, omdat veel voorzieningen zijn gesloten. – Zwolse ouderen die door de coronacrisis weinig tot geen contact…