Klimaatalarm demonstratie

Algemeen

Klimaatalarm op zondag 14 maart 2021. In ruim 35 steden in Nederland, ook in Zwolle, wordt er op
zondag 14 maart om 14.00 uur een Klimaatalarmdemonstratie op een plek met veel afstandsruimte gehouden (met inachtneming van alle dan geldende RIVM-maatregelen en in overleg met de gemeenten). In Zwolle is dit het Park de Wezenlanden. Ook online vanuit huis te volgen en aan mee te doen. Dit Klimaatalarm wordt gehouden om aandacht te vragen voor de klimaat- en natuurproblematiek waar we óók in Nederland voor staan. Bij de parlementsverkiezingen van 17 maart staan wij allen voor een keuze ook op dit zéér belangrijke thema.
Tijdens de Klimaatalarmdemonstratie kun je zelf om 15.00 uur een klimaatalarm afgeven. Neem daarom een kookwekkertje, koe-bel, toeter, pan en pollepel mee en laat van je horen! De wekker op je telefoon kan ook. Maar wel 1 minuut lang! Je kunt ook de buren in je straat of vrienden opwekken om mee het klimaatalarm te laten horen, vanuit de tuin of vanuit raam of deuropening. Wij vragen de overheid/het nieuwe parlement om een eerlijk en daadkrachtig Klimaatbeleid!
Voor meer actuele informatie zie www.klimaatalarm2021.nl.

Meer nieuws

Dagelijkse blog corona

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. Klik hier om ze te lezen.

Diaconale bibliotheek

Boek: Investeren als een goed rentmeester!

Dit boek gaat over duurzaam beleggen door kerken. Steeds meer beleggers omarmen de gedachte dat naast een financieel rendement ook de prestaties op het terrein van milieu-, sociale- en goed bestuur-factoren van het bedrijf of het land waarin wordt geïnvesteerd er toe doen. Een inkijkje in de wereld van duurzaam beleggen in het algemeen en…

Armoede

Boek: Arm in Nederland 1815 -1990

Auteur: L.F. van Loo – 1992. Uitgeverij Boom. Over armoede in Nederland in de periode 1815 – 1990.