Boek: noodlot of onrecht?

Armoede

Dit boek is een document over een van de armste gezinnen in Nederland. Langzaam ontrolt zich de levensgeschiedenis van Irene Meermans en haar gezin, van vroege jeugd tot en met het contact met de Vierde Wereld-beweging (ATD). Juist haar deelname aan deze beweging heeft haar bestaan meer kleur gegeven; het zelfvertrouwen is met sprongen toegenomen (vandaar de (schuil)naam ‘Meermans’). De Vierde Wereld-beweging komt uitvoerig aan bod. De schrijver, zelf volontair in de Vierde Wereld-beweging, heeft al die ontwikkelingen opgetekend. Ook familiegeschiedenissen (zelfs tot 1750) worden in kaart gebracht; armoede wordt ‘doorgegeven’. Beleefde gebeurtenissen staan echter centraal. Zonder meer dramatisch is de uithuisplaatsing van de kinderen van Irene Meermans. Het is een begin van een strijd om de voogdij terug te krijgen. Verslagen van rechtszittingen en visies van hulpverleners vinden een plaats in de tekst. Het onrecht sijpelt soms van de pagina’s. De beschrijving geeft een indringend beeld ‘van binnen uit’.
(Biblion recensie, Drs. A. Raspe.)

Meer nieuws

Algemeen

Basisdocument handreiking en tips in tijden van de coronacrisis

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. De kerk is echter wel…

Update (4) project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Vaktrainingen Ghanese straatmeisjes weer van start Veel straatmeisjes zijn in de coronaperiode weggetrokken uit de drukke achterstandswijk Agbogbloshie in Accra. In de Ghanese hoofdstad was de lockdown strikter dan elders in het land. Het leven was daar tijdens de lockdown ingewikkeld. Hoe houd je veilig afstand met zoveel mensen die dicht op elkaar slapen, wonen…