Boek: noodlot of onrecht?

Armoede

Dit boek is een document over een van de armste gezinnen in Nederland. Langzaam ontrolt zich de levensgeschiedenis van Irene Meermans en haar gezin, van vroege jeugd tot en met het contact met de Vierde Wereld-beweging (ATD). Juist haar deelname aan deze beweging heeft haar bestaan meer kleur gegeven; het zelfvertrouwen is met sprongen toegenomen (vandaar de (schuil)naam ‘Meermans’). De Vierde Wereld-beweging komt uitvoerig aan bod. De schrijver, zelf volontair in de Vierde Wereld-beweging, heeft al die ontwikkelingen opgetekend. Ook familiegeschiedenissen (zelfs tot 1750) worden in kaart gebracht; armoede wordt ‘doorgegeven’. Beleefde gebeurtenissen staan echter centraal. Zonder meer dramatisch is de uithuisplaatsing van de kinderen van Irene Meermans. Het is een begin van een strijd om de voogdij terug te krijgen. Verslagen van rechtszittingen en visies van hulpverleners vinden een plaats in de tekst. Het onrecht sijpelt soms van de pagina’s. De beschrijving geeft een indringend beeld ‘van binnen uit’.
(Biblion recensie, Drs. A. Raspe.)

Meer nieuws

Algemeen

Klimaatalarm demonstratie

Klimaatalarm op zondag 14 maart 2021. In ruim 35 steden in Nederland, ook in Zwolle, wordt er opzondag 14 maart om 14.00 uur een Klimaatalarmdemonstratie op een plek met veel afstandsruimte gehouden (met inachtneming van alle dan geldende RIVM-maatregelen en in overleg met de gemeenten). In Zwolle is dit het Park de Wezenlanden. Ook online…

Diakonia

Nieuwe manieren om mensen in nood te helpen

De kerk is een maatschappelijk factor van belang. Dat bleek ook vandaag weer op de 121e Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. Zo’n 1100 diakenen, predikanten en zwo-leden kwamen bijeen rond het thema ‘Meer dan een dak. Geloven in delen’, om (opnieuw) geïnspireerd te raken door het werk van de kerk voor mensen die…

Diaconale bibliotheek

Boek: Kind van de onderwereld

In Kind van de onderwereld beschrijft Claudia Schoemacher (40) hoe zij op achtjarige leeftijd in contact komt met haar biologische vader, een Italiaanse beroepsgokker die in criminele kringen verkeert. Als Claudia veertien is en nietsvermoedend op school zit, wordt haar vader na een schietpartij opgepakt en in de Bijlmerbajes vastgezet. Claudia schrikt de volgende dag…