Boek: Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.

Diaconale bibliotheek