Voedselactie Dorcas

Hulp internationaal

Vanwege de toename van het aantal besmettingen en de nieuwe maatregelen die op 2 november zijn afgekondigd, is op het allerlaatste moment besloten de opzet van de Dorcas Voedselactie 2021 om te gooien. De vrijwilligers staan daarom deze week niet in de supermarkten.

Maar dat betekent niet dat er niks meer gedaan wordt! Alles op alles wordt gezet om bij zoveel mogelijk mensen in nood in Oost-Europa een voedselpakket te bezorgen. In het hele land zetten vrijwilligers de schouders er onder. Met veel creativiteit en energie wordt er op een veilige manier actie gevoerd. Dorcas is blij om dit te zien, want ze hebben de steun van vrijwilligers en donateurs hard nodig. De nood in Oost-Europa is hoog. Vooral ouderen leven in grote eenzaamheid en armoede. Door corona is het verschil tussen arm en rijk alleen nog maar groter geworden.

Aangezien dit jaar de inkomsten vanuit de supermarkten missen, wordt iedereen hierbij opgeroepen om toch vooral te geven.

Doet u ook mee? Klik hier voor meer informatie.