Boek: Een misdadiger is meer dan zijn delict

Diaconale bibliotheek

Auteur: Jan Eerbeek. Uitgeverij: Ark Media (2009).

Jan Eerbeek is hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en CDA-politicus (in de gemeenteraad van Den Haag) heeft Eerbeek een brede visie op onze samenleving ontwikkeld. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Exodus waar aan ex-gedetineerden begeleiding wordt geboden zodat zij een kans krijgen een nieuwe start in hun leven te maken.

In dit boek vertelt Eerbeek over zijn jarenlange ervaring in het justitiepastoraat. Uit alles wat hij schrijft blijkt zijn enorme betrokkenheid en gedrevenheid, maar het is vooral de persoonlijke toon die dit boek zo prikkelend en lezenswaardig maakt. In de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over’criminelen’ en ‘bajesklanten’. Jan Eerbeek geeft gedetineerden
in dit boek weer een menselijk gezicht en laat de lezer kennismaken met de belangrijke rol die een justitiepredikant kan spelen binnen gesloten gemeenschappen. De titel Een misdadiger is meer dan zijn delict spreekt op
zich al boekdelen. Maar mensen die werkelijk willen weten wat er schuil gaat achter de wereld van gevangenissen en besloten inrichtingen, kunnen niet om dit belangrijke boek heen. Eerbeek geeft zijn lezers inzicht door de menselijke
kant van het gevangenisbestaan en resocialisatie te benadrukken. Ook vertelt hij over zijn werk als hoofdpredikant bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, hoe het werk van Exodus van de grond is gekomen en zich verder ontwikkelt
en hoe belangrijk het pastoraat tijdens detentie en de nazorg voor ex-gedetineerden is.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Nee heb je, ja kun je niet krijgen

Uitgave van ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen (2003). De achterkant van het Nederlandse asielbeleid

DPZ

Brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ Diaconaal Platform

Klik hier om de brochure ‘Eenzaamheid en kerk’ van het Diaconaal Platform te openen.

Veilig Koken Bangladesh – update

Ruim een half jaar geleden heeft de ZWO-commissie van de Adventskerk/Oosterkerk het project Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh geïntroduceerd. Sindsdien hebben we op verschillende manieren informatie gegeven over het project én we hebben gevraagd om het project financieel te steunen. En er is royaal gegeven! In de Veertigdagentijd zijn spaardoosjes en…