Veilig Koken Bangladesh – update

Ruim een half jaar geleden heeft de ZWO-commissie van de Adventskerk/Oosterkerk het project Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh geïntroduceerd. Sindsdien hebben we op verschillende manieren informatie gegeven over het project én we hebben gevraagd om het project financieel te steunen. En er is royaal gegeven! In de Veertigdagentijd zijn spaardoosjes en paarse
bussen gevuld, er is in juni aan de halve marathon meegedaan (opbrengst ruim €630,-!), de Avondmaalscollecte op 17 juli bracht meer dan €500,- op en veel, heel veel geld kwam binnen via onze bankrekening. Alles bij elkaar opgeteld een bedrag van €4555,- Heel hartelijk dank, we hebben al een mooi bedrag kunnen overmaken naar Kerk in Actie. Bijdragen blijven natuurlijk welkom.

ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Een misdadiger is meer dan zijn delict

Auteur: Jan Eerbeek. Uitgeverij: Ark Media (2009). Jan Eerbeek is hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en CDA-politicus (in de gemeenteraad van Den Haag) heeft Eerbeek een brede visie op onze samenleving ontwikkeld. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Exodus waar aan ex-gedetineerden begeleiding wordt geboden zodat zij…

DPZ

Actie voor Voedselbank Zwolle

Binnen het Diaconaal Platform was het een idee om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie. De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig. Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de…

CvD

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van de Diaconie is gepubliceerd. Klik hier om deze te bekijken.