Amnesty actie “Write for Rights”

Hulp internationaal

Zoals elk jaar is het ook nu op 10 december, De Dag van de Rechten van de Mens! Op die dag kunt u van 10 tot 18 uur in het Cultuurhuis Stadshagen en in de Stadkamer in het centrum brieven schrijven en/of kaarten versturen voor de wereldwijde actie “Write for Rights”.
Op 6 december worden er in de Open Kring pakketjes uitgereikt om thuis te schrijven en u kunt ze dan op 13 dec. daar weer inleveren, of op dinsdag 10 dec. in het Cultuurhuisof in de bus doen bij Huub Wieringa, Strodekkerstraat 46. U kunt ook per mail een thuispakketje aanvragen bij huub.wieringa@wxs.nl.

Kom en schrijf gevangenen vrij!!!

Meer nieuws

Armoede

Boek: noodlot of onrecht?

Dit boek is een document over een van de armste gezinnen in Nederland. Langzaam ontrolt zich de levensgeschiedenis van Irene Meermans en haar gezin, van vroege jeugd tot en met het contact met de Vierde Wereld-beweging (ATD). Juist haar deelname aan deze beweging heeft haar bestaan meer kleur gegeven; het zelfvertrouwen is met sprongen toegenomen…

Pionieren op religieus gebied

Ruimte om te pionieren, te experimenteren met vormen van kerk-zijn. De Protestantse Kerk deelt wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit kan betekenen per regio. Op 31 mei vond een Pioniersdag plaats in Zwolle. Pionier Hans Tissink was aanwezig. Geïnspireerd door de Moderne Devotie, heeft hij een boek geschreven: ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie….

DPZ

Beknopt jaarverslag 2019 Diaconaal Platform Zwolle

Met dit jaarverslag wil het Diaconaal Platform inzicht geven in de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit is waardevol voor de leden van het Platform, maar ook juist buiten het Platform kan zichtbaar worden gemaakt waar het Platform voor staat. Ook zal het dienen als een moment van reflectie. Diaconaal Beraad Diaconaal Platform Zwolle. Een…