Veilig Koken Bangladesh – update

Adventskerk-Oosterkerk

Ruim een half jaar geleden heeft de ZWO-commissie van de Adventskerk/Oosterkerk het project Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh geïntroduceerd. Sindsdien hebben we op verschillende manieren informatie gegeven over het project én we hebben gevraagd om het project financieel te steunen. En er is royaal gegeven! In de Veertigdagentijd zijn spaardoosjes en paarse
bussen gevuld, er is in juni aan de halve marathon meegedaan (opbrengst ruim €630,-!), de Avondmaalscollecte op 17 juli bracht meer dan €500,- op en veel, heel veel geld kwam binnen via onze bankrekening. Alles bij elkaar opgeteld een bedrag van €4555,- Heel hartelijk dank, we hebben al een mooi bedrag kunnen overmaken naar Kerk in Actie. Bijdragen blijven natuurlijk welkom.

ZWO-commissie Adventskerk/Oosterkerk

Projecten