Nieuwe Zwollenaren

Hulp nationaal

Raakt de situatie rond vluchtelingen jou ook zo? Zeker als je nu weer hoort wat ze allemaal meemaken aan ellende, zoals bijvoorbeeld in kamp Moria op Lesbos? Denk je, ik zou wel wat méér willen doen dan bidden of geld geven? Iets concreets, maar wat dan?

Wij als Present Zwolle en Voor Elkaar Zwolle helpen in 2020/2021 in totaal 30 vluchtelingen (inmiddels statushouders) en hun kinderen op weg naar het Nieuwe Zwollenaar te worden. Ze hebben net de sleutel gekregen van hun nieuwe huis of krijgen die binnenkort. Ze kennen Zwolle nog niet, hebben nog geen huisraad etc. Ze weten de weg niet in de wijk, weten de supermarkt niet te vinden of de school en spreken de taal nog niet. Maar erger nog is dat ze nog niemand kennen. Jullie kunnen als wijkkring of als buren / vrienden ze op weg helpen door hen een warm welkom te geven en ze te helpen zich letterlijk en figuurlijk thuis te gaan voelen.

Is dat voor jou en je wijk/buurtgenoten? Meld je dan bij ons aan voor een ‘welkom in je nieuwe huis-team’.


Ze komen te wonen in/rond het Centrum (kant Provinciehuis), Diezerpoort en Holtenbroek, maar jullie hoeven niet uit deze wijken te komen als je een stukje fietsen niet erg vindt.


Wij helpen jullie op weg wat er concreet nodig is en helpen je bij de do’s en don’ts. Maar we gaan vooral uit van jullie eigen kracht en wat jullie te bieden hebben, zodat we er samen, op jullie manier voor kunnen zorgen dat ze zich Zwollenaar gaan voelen. 
PS: wil je wel wat doen, maar ben je geen groep: ook zeker van harte welkom, lees alles op www.presentzwolle.nl/nieuwezwollenaren

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Machtigen heeft Hij van de troon gestoten

Preken van de bekende anti-apartheidsstrijder, waarin de apartheid aan de kaak wordt gesteld. Boesak, voorganger en voorzitter van de N.G. Sendingkerk en vice-president van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken, zet zich in voor de bestrijding/opheffing van apartheid. In dit boek zijn preken van hem gebundeld. De meeste werden gehouden in zijn gemeente Bellville bij Kaapstad,…