Boek: Ballingen, buren en buitenlanders

Diaconale bibliotheek

De vreemdeling in de bijbel.

Cultuurhistorische en theologische beschouwingen over de wijze waarop de bevolking van het oudtestamentische Israël en andere landen in het Midden-Oosten zich tegenover vreemdelingen opstelde. Uitgegeven in samenwerking met de NCRV, Schepper & Co radio.

Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften voor een goede behandeling van vreemdelingen kunnen ook nu nog op instemming rekenen. Maar Ezra’s maatregelen tegen gemengde huwelijken wekken bij de huidige lezer eerder weerstand. En wie is eigenlijk de vreemdeling in sommige verhalen? Zijn wij volgens de Bijbel zelf ook vreemdelingen?

In BALLINGEN, BUREN EN BUITENLANDERS komen veel kanten van het thema vreemdelingschap aan de orde. Algemene informatie over de positie van vreemdelingen in de bijbelse wereld wordt gegeven in een inleiding van professor Klaas Veenhof. Daarna volgen elf bijbelfragmenten waarin het thema een rol speelt. Bij elk fragment is door medewerkers van de vertaalafdeling van het NBG een toelichting geschreven, die wordt afgesloten door een aantal vragen. Deze vragen maken het boek en de ook zeer geschikt voor bespreking in een groep.

Meer nieuws

Afsluiting project Straatmeisjes in Ghana

Op zondag 20 februari zal het ZWO project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana’ tijdens een gezamenlijke dienst in de Adventskerk en onder leiding van Nelleke Eygenraam afgesloten worden. Het thema van de dienst is ‘Kansen’. De Oosterkerk en de Adventskerk hebben samen ongeveer €10.000 bijgedragen aan het opleidingscentrum Life-line in Accra, de hoofdstad van…

Verbinding opnieuw gezocht en verbonden

Het diaconale werk wordt vaak (terecht) geassocieerd en getypeerd met woorden als barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. Verbinding is daarbij een vergeten woord, maar is wel bepalend voor het diaconaat zoals het nu plaatsvindt. Het gaat om verbinden van mensen onderling, verbinden van kerk en samenleving, kerken en diaconieën, hulpvrager en hulpverlener, tussen mensen die het…

DPZ

Terugkoppeling DPZ actie Voedselbank

Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank. Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart. Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden…