Boek: Ballingen, buren en buitenlanders

Diaconale bibliotheek

De vreemdeling in de bijbel.

Cultuurhistorische en theologische beschouwingen over de wijze waarop de bevolking van het oudtestamentische Israël en andere landen in het Midden-Oosten zich tegenover vreemdelingen opstelde. Uitgegeven in samenwerking met de NCRV, Schepper & Co radio.

Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften voor een goede behandeling van vreemdelingen kunnen ook nu nog op instemming rekenen. Maar Ezra’s maatregelen tegen gemengde huwelijken wekken bij de huidige lezer eerder weerstand. En wie is eigenlijk de vreemdeling in sommige verhalen? Zijn wij volgens de Bijbel zelf ook vreemdelingen?

In BALLINGEN, BUREN EN BUITENLANDERS komen veel kanten van het thema vreemdelingschap aan de orde. Algemene informatie over de positie van vreemdelingen in de bijbelse wereld wordt gegeven in een inleiding van professor Klaas Veenhof. Daarna volgen elf bijbelfragmenten waarin het thema een rol speelt. Bij elk fragment is door medewerkers van de vertaalafdeling van het NBG een toelichting geschreven, die wordt afgesloten door een aantal vragen. Deze vragen maken het boek en de ook zeer geschikt voor bespreking in een groep.

Meer nieuws

Veilig Koken Bangladesh – update

Ruim een half jaar geleden heeft de ZWO-commissie van de Adventskerk/Oosterkerk het project Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh geïntroduceerd. Sindsdien hebben we op verschillende manieren informatie gegeven over het project én we hebben gevraagd om het project financieel te steunen. En er is royaal gegeven! In de Veertigdagentijd zijn spaardoosjes en…

Oproep voor jongen van 10 jaar.

Via het sociaal wijkteam is een verzoek bij het Diaconaal Platform gedaan voor de opvang van een tienjarige jongen in Stadshagen. De moeder van deze jongen heeft met onbekende bestemming het gezin verlaten. De jongen mist zijn moeder heel erg. Zijn vader heeft overdag zijn werk en kan daarom pas ’s avonds voor de jongen…