Diaconaat

Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken; de
letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar
opstellen, of vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die dit
nodig hebben.
Diakonia betekent letterlijk vertaald uit het Grieks: “dienen aan
tafel” en “voor levensonderhoud zorgen””. In de Bijbel in het
Nieuwe Testament krijgt de bredere betekenis van “dienen”. Het
wordt vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en
wezen en aan de armen (zie Handelingen 6: 1-7). Ook in deze tijd
(misschien wel meer dan ooit) is diaconaat, naast pastoraat, een
van de twee pijlers waarop een christelijke kerk rust.
Diaconaat betekent omzien naar elkaar, maar is niet alleen
voorbehouden aan diakenen; een christelijke gemeente is een
diaconale gemeente m.a.w. omzien naar elkaar is een opdracht
voor ieder van ons (zie Handelingen 2: 41-47). In dit
Bijbelgedeelte krijgen we een inkijkje in de praktijk van de eerste
gemeente. Ook wordt er iets getoond van het werk van de
diakenen maar niet alleen van de diakenen. Alle aspecten van
gemeente-zijn deelde men met elkaar. Naast onderricht
(pastoraat) en gebed deelde men wat men had met elkaar
(diaconaat). Centraal in dit Bijbelgedeelte staat dat deze eerste
gemeente bijeenbleef maar ook alles gemeenschappelijk had
en…… dat men dat volhield!!
Volhouden is een woord dat wij ook in onze kerk tegenkomen
zeker in deze tijd waarin wij leven. De kerk wordt kleiner en voor
sommige taken is het moeilijk om mensen te vinden terwijl het
omzien naar elkaar wel doorgang moet vinden. Toch moeten we
volhouden. Omdat het belangrijk is dat de gemeente er is en dat
we, als diakenen, de boodschap en de inspiratie van ons geloof
in God willen delen.

Die boodschap en inspiratie wordt prachtig verwoord in het
volgende gedicht: Wij delen

Wij delen geloof
Wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Zo willen wij delen
Van wat hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt

Wij delen met jou
En met iedereen
De hoop en de liefde van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt

Wij delen ver weg
We delen dichtbij
Eén Kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt

Meer nieuws

Hulp internationaal

Polen, stop de vervolging van Ela, Joanna en Anna

Petitie actie Amnesty International. De Poolse activisten Elzbieta, Joanna en Anna verspreidden posters van de maagd Maria met een aureool in de kleuren van de lhbti-vlag. Zij werden vrijgesproken van het beledigen van religieuze gevoelens, maar de aanklager ging daartegen in beroep. De vrouwen kunnen nu 2 jaar cel krijgen, hoewel ze geen enkel misdrijf…

Diaconale bibliotheek

Boek: Handboek voor diakenen

Diakenen zijn de handen en voeten van de kerk. In de gemeente zelf, maar ook naar buiten toe.Aldus redacteur Hayo Wijma in zijn inleiding op het Handboek voor diakenen. Geen kleine opdracht, voor al die mannen en vrouwen in de kerk die zich vol ijver, maar ook vol vragen, begeven in de dienst van de…

Algemeen

Corona nieuwsbrief DPZ – 31 maart

Klik hier voor het eerder gepubliceerde basisdocument. Wat gebeurt er in Zwolle? – Zwolle-Doet heeft een website ‘Samen Zwolle’ beschikbaar gesteld voor vraag en aanbod van beschikbare hulp: www.samenzwolle.nl.Verder geeft Zwolle-Doet aan dat er de nodige vrijwilligers beschikbaar zijn, omdat veel voorzieningen zijn gesloten. – Zwolse ouderen die door de coronacrisis weinig tot geen contact…