Zwols lijsttrekkers debat over armoede en duurzaamheid

Algemeen

Politieke lijsttrekkers in debat over armoede en duurzaamheid

Zwolle wil een stad zijn waar armoede wordt uitgebannen en waar duurzaamheid de boventoon voert. Maar hoe staan de verschillende politieke partijen hierin? Daarover organiseert het Diaconaal Platform Zwolle op vrijdagavond 11 maart een debat- en gespreksavond met lijsttrekkers van alle politieke partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Plaatsgenoot Wim Eikelboom geeft leiding aan het debat, dat plaatsvindt in de Theodorakapel in Zwolle. Publiek is van harte welkom. Het politieke stadsdebat over armoede en duurzaamheid is vrijdag 11 maart van 19.15 tot uiterlijk 20.30 uur in de Theodorakapel aan de Theodorahof 20.

Meer nieuws

Armoede

Boek: noodlot of onrecht?

Dit boek is een document over een van de armste gezinnen in Nederland. Langzaam ontrolt zich de levensgeschiedenis van Irene Meermans en haar gezin, van vroege jeugd tot en met het contact met de Vierde Wereld-beweging (ATD). Juist haar deelname aan deze beweging heeft haar bestaan meer kleur gegeven; het zelfvertrouwen is met sprongen toegenomen…

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaken in de praktijk

Auteur: Herman van Well. Uitgeverij: Voorhoeve (1999) Dit boek is gebaseerd op de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage geven aan het verdiepen van de eigen visie. Dat betreft het diaconaat, de gemeente in de samenleving en de positie en taak van diakenen. Deze visie richt zich op de praktijk van het diaconale…

Hulp nationaal

Zwolle deelt vakanties

De werkgroep ‘Prettige vakantie!?’ is een initiatief van de kerken van Zwolle.Jaarlijks worden er in samenwerking met de hervormde kerken van Ameland vakantieweken georganiseerd voor inwoners van Zwolle met een inkomen rond het minimum. Ameland stelt hiervoor een chalet beschikbaar op een vakantiepark. Klik hier om de folder met meer informatie over voorwaarden en aanmelding…