Liefde als diaconale kracht

Soms schrik ik van de dingen die ik op maandag of dinsdag in de krant zie staan.
In deze tijd opeens steekt opeens het racisme weer zijn kop op rond het EK voetbal.
Kennelijk zit er soms iets in de mens….
Jezelf beter voelen, meer voelen dan een ander. Je meer voelen dan een ander met een andere huidskleur of een andere achtergrond.
Soms hoor je de uitroep dat religie/geloof een deel van het probleem is, maar ook een deel van de oplossing is.

Diaconie is, naast andere dingen, ook warme liefde.
Dan doet het er niet toe welke haarkleur of huiskleur iemand heeft.
Je naaste liefhebben zoals je jezelf liefhebt.
Een regel die in de Bijbel nogal eens voorkomt. In Leviticus (19:18) het boek waarin de godsdienstige wetten worden opgelegd. Je naaste liefhebben als jezelf, ik ben jouw God.
Met de liefde (of haat) draag je uit hoe de liefde van je Schepper voor jou (zijn schepsel) is.
Die liefde van God is overigens niet iets wat je alleen op jezelf moet toepassen. Die liefde van God  is niet iets individualistisch. Die liefde van God gaat ook uit naar de mensen om je heen. Ook naar vreemdelingen, die bij je in je land zijn komen wonen.
Je moet die liefde daarom niet inperken tot jezelf – je moet de Eeuwige niet beperken. De liefde van God is niet een recht, maar een gave, een cadeau.

Ook onze Heiland heeft het over die liefde voor de naaste.
Jezus vat alle godsdienstige wetten en voorschriften samen in een dubbelgebod (Mat.22:37-39).
God lief hebben én je naaste. Hoe kan je God als Schepper echt liefhebben als je je medemensen haat?

In het diaconaat zijn we op allerlei manieren bezig te zorgen voor mensen die het minder goed hebben. De praktische, dagelijkse kant van het geloof.
In Zwolle komen we allerlei mensen met allerlei huidskleuren en haarkleuren tegen. Soms zijn mensen niet helemaal tevreden met zichzelf. Opeens hebben ze een iets andere haarkleur of hebben ze zich in een zonnestudio war meer een kleurtje gegeven.
Maar diaconaal bezig zijn, is de ander nemen zoals die is: blank, of zonnebruin, roodharig of grijs.
De ander liefhebben. Zoals God jou liefheeft.
Een opdracht om dienend/diaconaal bezig te zijn.

Kees Meijer, voorzitter College van Diakenen.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconie

Dienst van liefde aan mensen in nood, gedragen door vrijwilligers, hartszaak van het christelijk geloof, core business van de kerk, eredienst – zo wordt in dit boek diaconie verstaan. De vraag is: hoe kan diaconie in en vanuit locale geloofsgemeenschappen in Nederland behartigd en bevorderd worden met het oog op de toekomst? Hoe staat de…

Actie voor de Voedselbank

De Voedselbank krijgt minder producten aangeleverd en het aantal aanvragen voor een voedselpakket neemt toe. De Diaconieën van de Adventskerk en de Oosterkerk vragen daarom gezamenlijk aandacht voor de Voedselbank. Wij kunnen momenteel geen inzamelingsactie voor producten houden in onze beide kerken. Wij kunnen u wel attenderen op de Voedselbank en vragen of u de…