Liefde als diaconale kracht

Soms schrik ik van de dingen die ik op maandag of dinsdag in de krant zie staan.
In deze tijd opeens steekt opeens het racisme weer zijn kop op rond het EK voetbal.
Kennelijk zit er soms iets in de mens….
Jezelf beter voelen, meer voelen dan een ander. Je meer voelen dan een ander met een andere huidskleur of een andere achtergrond.
Soms hoor je de uitroep dat religie/geloof een deel van het probleem is, maar ook een deel van de oplossing is.

Diaconie is, naast andere dingen, ook warme liefde.
Dan doet het er niet toe welke haarkleur of huiskleur iemand heeft.
Je naaste liefhebben zoals je jezelf liefhebt.
Een regel die in de Bijbel nogal eens voorkomt. In Leviticus (19:18) het boek waarin de godsdienstige wetten worden opgelegd. Je naaste liefhebben als jezelf, ik ben jouw God.
Met de liefde (of haat) draag je uit hoe de liefde van je Schepper voor jou (zijn schepsel) is.
Die liefde van God is overigens niet iets wat je alleen op jezelf moet toepassen. Die liefde van God  is niet iets individualistisch. Die liefde van God gaat ook uit naar de mensen om je heen. Ook naar vreemdelingen, die bij je in je land zijn komen wonen.
Je moet die liefde daarom niet inperken tot jezelf – je moet de Eeuwige niet beperken. De liefde van God is niet een recht, maar een gave, een cadeau.

Ook onze Heiland heeft het over die liefde voor de naaste.
Jezus vat alle godsdienstige wetten en voorschriften samen in een dubbelgebod (Mat.22:37-39).
God lief hebben én je naaste. Hoe kan je God als Schepper echt liefhebben als je je medemensen haat?

In het diaconaat zijn we op allerlei manieren bezig te zorgen voor mensen die het minder goed hebben. De praktische, dagelijkse kant van het geloof.
In Zwolle komen we allerlei mensen met allerlei huidskleuren en haarkleuren tegen. Soms zijn mensen niet helemaal tevreden met zichzelf. Opeens hebben ze een iets andere haarkleur of hebben ze zich in een zonnestudio war meer een kleurtje gegeven.
Maar diaconaal bezig zijn, is de ander nemen zoals die is: blank, of zonnebruin, roodharig of grijs.
De ander liefhebben. Zoals God jou liefheeft.
Een opdracht om dienend/diaconaal bezig te zijn.

Kees Meijer, voorzitter College van Diakenen.

Meer nieuws

Dagelijkse blog corona

In deze turbulente tijd schrijven de vijf beroepskrachten van het cluster Adventskerk-Oosterkerk dagelijks een blog. Van maandag tot en met vrijdag bloggen zij om beurten. Ter bemoediging, inspiratie, voor saamhorigheid. Klik hier om ze te lezen.

Algemeen

Thomas a Kempis over Sociaal Domein

In de week van 12 t/m 16 april staat in de gemeente Zwolle het Sociale Domein op de agenda. Het gaat dan om het projectplan “ Integrale handhaving Sociaal Domein “. Op 15 april kunnen verschillende organisaties advies geven over dit plan. Op 13 april geeft Thomas a Kempis, vanuit zijn wereldwijd bekende boek “…

Diaconale bibliotheek

Boek: Een misdadiger is meer dan zijn delict

Auteur: Jan Eerbeek. Uitgeverij: Ark Media (2009). Jan Eerbeek is hoofdpredikant namens de protestantse kerken op het Ministerie van Justitie. Als predikant en CDA-politicus (in de gemeenteraad van Den Haag) heeft Eerbeek een brede visie op onze samenleving ontwikkeld. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter Exodus waar aan ex-gedetineerden begeleiding wordt geboden zodat zij…