Koffiemorgens op de Pierik beginnen weer!

Activiteiten

Nu de nodige versoepelingen zijn aangekondigd of ingevoerd, zijn we ook voorzichtig gaan denken over het hervatten van de koffiemorgens op de Pierik.
Om te kijken of hiervoor de nodige animo bestaat, willen we eerst een ‘proefmorgen’ houden en wel op donderdag 22 juli a.s.
De koffiemorgens beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in het speeltuingebouw aan de Geraniumstraat 1-1.
Welkom voor een kopje koffie, een spelletje of ontmoeting met andere mensen. Vertel het gerust door.

(Als er weer voldoende belangstelling is, worden de koffiemorgens voortgezet op de donderdagmorgens in de oneven weken om 10.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim van Ree, tel. 06 – 1018 6422 of via de mail consulent@diaconiezwole.nl)

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Arm en rijk

In de internationale bestseller Arm & Rijk geeft Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld.David Landes verdedigt met verve de stelling dat de rijke landen relatief open samenlevingen waren, voortdurend gericht op uitbreiding van kennis. Reeds aan het einde…