Koffiemorgens op de Pierik beginnen weer!

Activiteiten

Nu de nodige versoepelingen zijn aangekondigd of ingevoerd, zijn we ook voorzichtig gaan denken over het hervatten van de koffiemorgens op de Pierik.
Om te kijken of hiervoor de nodige animo bestaat, willen we eerst een ‘proefmorgen’ houden en wel op donderdag 22 juli a.s.
De koffiemorgens beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in het speeltuingebouw aan de Geraniumstraat 1-1.
Welkom voor een kopje koffie, een spelletje of ontmoeting met andere mensen. Vertel het gerust door.

(Als er weer voldoende belangstelling is, worden de koffiemorgens voortgezet op de donderdagmorgens in de oneven weken om 10.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim van Ree, tel. 06 – 1018 6422 of via de mail consulent@diaconiezwole.nl)

Meer nieuws

Armoede

Brochure: Dossier armoede in Nederland

Auteur: Jan Schrauwen. Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2009).

Pionieren op religieus gebied

Ruimte om te pionieren, te experimenteren met vormen van kerk-zijn. De Protestantse Kerk deelt wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit kan betekenen per regio. Op 31 mei vond een Pioniersdag plaats in Zwolle. Pionier Hans Tissink was aanwezig. Geïnspireerd door de Moderne Devotie, heeft hij een boek geschreven: ‘Ontmoetingen met Moderne Devotie….

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaconaat, hoe doe je dat?

Als je voor het eerst diaken wordt, kom je tot de ontdekking dat diaconaat veel meer inhoudt dan je van tevoren had gedacht. Dit boek is geschreven om jou als startende of gevorderde diaken handvatten te bieden. Er wordt o.a. ingegaan op je rol als diaken in de diaconie en in de gemmeente, diaconale hulpverlening…