Tent of Nations

Algemeen

Informatiemiddag Tent of Nations op 25 september in Zwolle
Een informatiemiddag van Tent of Nations vindt plaats op zaterdag 25 september in de Oosterkerk in Zwolle. Tent of Nations is het vredesinitiatief in Bethlehem van de Palestijns-christelijke familie Nasser. Deze familie zet zich in voor gerechtigheid en vrede, tegen de verdrukking in.
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de familie Nassar. Deze familie leeft en werkt onder moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëlische autoriteiten. Desondanks zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Hun levensmotto  staat in meerdere talen op een grote steen bij de ingang. Daarnaast probeert de familie frustraties telkens om te zetten in positieve acties, in daden van hoop. 
Het afgelopen jaar was de familie Nassar extra kwetsbaar omdat er vanwege Corona geen buitenlandse vrijwilligers konden komen. Aanvallen, vernielingen en bedreigingen zijn toegenomen, tot brandstichting toe, waarbij recent ruim duizend fruitbomen in vlammen zijn opgegaan. Desondanks gaat de familie dóór. De Nederlandse afdeling van Vrienden van Tent of Nations wil hen steunen en zich laten inspireren door hun levenshouding. 
Op zaterdagmiddag 25 september is op 21 plekken in Nederland een informatiemiddag, zo ook in de Oosterkerk aan de Turfmarkt in Zwolle (ingang Koewegje). Het programma is van 14.00 tot 16.30 uur met online bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en journalist), een korte film over de invloed van Corona in Bethlehem, ontmoeting in kleine groepjes, creativiteit en een solidariteitsactie. Meer informatie is te vinden op de website van Vredesplatform Zwolle. De informatiemiddag maakt deel uit van het programma van de Zwolse Vredesweek. Aanmelding verplicht via tentofnationsnl@gmail.com, uiterlijk maandag 20 september. Van harte welkom!
Klik hier voor meer informatie over Tent of Nations.

Meer nieuws

Livestream Zwolse Passion op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, op 2 april om 19.30 uur, nodigt de Oosterkerk in Zwolle iedereen uit om stil te staan bij het verhaal van Jezus, zijn lijden en sterven. Dat gebeurt met een livestream die iedereen wereldwijd kan volgen via een link op www.oosterkerk.nl. Centraal staat een eeuwenoud verhaal dat tegelijk verrassend actueel is, en…

Diaconale bibliotheek

Theologische doordenking: Metamorfosen van religie en het diaconaat

DISK studiereeks nr.44: Een theologische doordenking van diaconaat nav het boek ‘Metamorfosen – over religie en cultuur’ van Erik Borgman.

Doortocht

Doortocht, met elkaar onderweg, geen luie kerk gevraagd. Bij het thema ‘doortocht’ moet ik denken aan een predikant uit mijn jeugd die een christen vergeleek met een handelsreiziger. Het is een wat ouder woord. Later werd zo iemand een vertegenwoordiger genoemd. Tegenwoordig schijnt die een accountmanager te heten.Een handelsreiziger is onderweg, op doortocht. Op de…