Info Commissie Gezamenlijke Kerken Zwolle

Diaconaal consulent

De commissie gezamenlijke kerken is een samenwerkingsverband van de Diaconie Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle, Diaconie Protestantse Gemeente Berkum (de Hoofdhof), Diaconie Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Zwolle-Centrum, Zwolle-Zuid en Berkum, Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle en de Parochiële Caritas Instelling Zwolle e.o. (RK). Elke diaconie heeft een afvaardiging in de commissie die zonder last of ruggespraak een beslissing mag nemen.

Voor de boordeling van aanvragen en verzoeken hanteert de commissie werkafspraken en criteria.

De commissie verleent bijdragen aan ingezetenen van de gemeente Zwolle die op voorliggende voorzieningen geen beroep meer kunnen doen en die geen lid zijn van een kerk of geloofsgemeenschap. Is degene voor wie de aanvraag wordt ingediend wel lid van een kerk dan is de aanvraag in eerste instantie een verantwoordelijkheid van die betreffende kerk.

De commissie verstrekt in principe geldelijke bijdragen voor kosten levensonderhoud, voorziet in een bijdrage om een belemmering op te heffen om zelf inkomsten te verwerven of een bijdrage die stimuleert zelf inkomsten te genereren, zulks ter beoordeling aan de commissie.

Verder kijkt de commissie bij haar beoordeling niet naar afkomst, etniciteit of welke achtergrond dan ook. De commissie heeft  geen missionaire motieven en helpt zonder onderscheid des persoons. Het motto is ‘helpen waar geen helper is’.

De commissie heeft na 30 jaar in Zwolle actief te zijn een bekende naam gekregen. In Zwolle en zelfs in Nederland is het concept uniek te noemen. De commissie wordt door de hulpverlening, de gemeentelijke overheid en andere organisaties herkent en erkent als een aanvullende en onmisbare schakel in de zorgketen van Zwolle en is als zodanig ook niet meer weg te denken.

De kracht en het onderscheid van het werk van de commissie is dat zij snel en op korte termijn een besluit kan nemen waardoor verzoeken snel en effectief kunnen worden afgehandeld.

Mocht u meer informatie willen hebben, neem gerust contact met ons op.

Commissie Gezamenlijke Kerken.

Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van de commissie:
Wim van Ree
Email: consulent@diaconiezwolle.nl
Telefoon: 038 – 4217 596  of  06 – 1018 6422

Statische gegevens over de afgelopen jaren vindt u hier.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Ballingen, buren en buitenlanders

De vreemdeling in de bijbel. Cultuurhistorische en theologische beschouwingen over de wijze waarop de bevolking van het oudtestamentische Israël en andere landen in het Midden-Oosten zich tegenover vreemdelingen opstelde. Uitgegeven in samenwerking met de NCRV, Schepper & Co radio. Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften…

DPZ

Terugkoppeling DPZ actie Voedselbank

Mededeling na actie Diaconaal Platform Zwolle voor de Voedselbank. Begin april is door het Diaconaal Platform de actie ‘Aankoop voedsel’ voor de Voedselbank gestart. Er is toen bewust gekozen voor een financiële actie en niet specifiek voor een inzameling van goederen. Met een financiële actie was er geen fysiek contact nodig (dus veiliger), goederen hoefden…

Diaconale bibliotheek

Boek: Diaken in de praktijk

Auteur: Herman van Well. Uitgeverij: Voorhoeve (1999) Dit boek is gebaseerd op de praktijk van diaconale cursussen. Het wil een bijdrage geven aan het verdiepen van de eigen visie. Dat betreft het diaconaat, de gemeente in de samenleving en de positie en taak van diakenen. Deze visie richt zich op de praktijk van het diaconale…