Boek: Machtigen heeft Hij van de troon gestoten

Diaconale bibliotheek

Preken van de bekende anti-apartheidsstrijder, waarin de apartheid aan de kaak wordt gesteld.

Boesak, voorganger en voorzitter van de N.G. Sendingkerk en vice-president van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken, zet zich in voor de bestrijding/opheffing van apartheid. In dit boek zijn preken van hem gebundeld. De meeste werden gehouden in zijn gemeente Bellville bij Kaapstad, andere in het buitenland. Vooral in de preken n.a.v. bepaalde gebeurtenissen (de dood van mensen in een hervestigingsgebied, aanslag op het kantoor van de Raad van Kerken) trekt hij fel van leer tegen apartheid: ‘Apartheid is zonde en apartheid rechtvaardigen is ketterij’ (cit.). Nooit echter, en vooral niet in de preken voor eigen parochie, ontbreken troost en hoop. In de bijlagen vindt men een verslag van een inval van de politie tijdens een kerkdienst in Elsies Rivier, een deel van een toespraak over geweld en geweldloos verzet en een brief aan de Zuid-Afrikaanse minister van gezag en orde over Boesaks bijdrage aan een hongerstaking.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Ruim baan voor gerechtigheid

Wij moeten opkomen voor de armen en verdrukten. Maar we leven in de praktijk een luizenleven. Hoe kunnen we die twee dingen met elkaar rijmen? Hoe gaan we om met de nood in de wereld? En vooral: wat zegt de Bijbel over deze dingen. Want we staan natuurlijk pal voor de waarheid van Gods Woord,…

Update project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’

Project 40 dagentijd Oosterkerk en Adventskerk Waarom belanden meisjes op straat in Accra?Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat onze kerken op dit moment steunen via Kerk in Actie. Veel straatkinderen komen uit het arme noorden Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij…