Boek: Machtigen heeft Hij van de troon gestoten

Diaconale bibliotheek

Preken van de bekende anti-apartheidsstrijder, waarin de apartheid aan de kaak wordt gesteld.

Boesak, voorganger en voorzitter van de N.G. Sendingkerk en vice-president van de Zuidafrikaanse Raad van Kerken, zet zich in voor de bestrijding/opheffing van apartheid. In dit boek zijn preken van hem gebundeld. De meeste werden gehouden in zijn gemeente Bellville bij Kaapstad, andere in het buitenland. Vooral in de preken n.a.v. bepaalde gebeurtenissen (de dood van mensen in een hervestigingsgebied, aanslag op het kantoor van de Raad van Kerken) trekt hij fel van leer tegen apartheid: ‘Apartheid is zonde en apartheid rechtvaardigen is ketterij’ (cit.). Nooit echter, en vooral niet in de preken voor eigen parochie, ontbreken troost en hoop. In de bijlagen vindt men een verslag van een inval van de politie tijdens een kerkdienst in Elsies Rivier, een deel van een toespraak over geweld en geweldloos verzet en een brief aan de Zuid-Afrikaanse minister van gezag en orde over Boesaks bijdrage aan een hongerstaking.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Brochure: De inzameling der gaven

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1993)

Diaconale bibliotheek

Boek: Dienen en delen

In een tijd waarin de rol en de positie van de kerk sterk veranderen, is bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat met de titel Dienen en delen reikt voor deze bezinning het nodige materiaal aan. In het eerste deel komen de bijbelse fundering, de geschiedenis en theologie en hermeneutiek van…