Gedichtenbundels: Medemens 1 – 5

Diaconale bibliotheek

Deze uitgaves van Kerk in Actie bevatten diaconale gebeden en gedichten. De bundels Medemens zijn bedoeld om u en anderen te inspireren bij diaconaal werk.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Augustinus over diakens

Het ambt van diaken wordt vaak verbonden met ‘dienstbaar zijn’, bij uitstek aan de armen. Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt dat diakens vooral ‘verbinders’ waren, bijvoorbeeld tussen de kerk en de wereld. Een diaken kon voor de armen zorgen maar ook voor de relatie met het hof. Leiderschapen leraar zijn behoorde eveneens tot…

Diaconale overwegingen bij Goede Vrijdag en Pasen.

Lezen: Lucas 7: 11-17 en Johannes 19: 25-27. In het eerste Bijbelgedeelte lezen over de geschiedenis van de jongeling van Naïn. Jezus is met zijn leerlingen en een grote menigte onderweg naar Naïn. Als ze de stad naderen komt deze stoet een stoet tegen van rouwende en verdrietige mensen. Een weduwe moest haar overleden zoon…

Diaconale bibliotheek

Boek: Handboek voor de diaconiologie

Auteur: dr. T. Brienen, Uitgeverij: Groen (1999) Inleiding in de theologie van de ‘bediening van het woord’ in al zijn dimensies