Brochure: 49 initiatieven van kerken voor de stad Amsterdam

Diaconale bibliotheek

Uitgeverij: Protestantse diaconie Amsterdam (2005).

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Brochure: De inzameling der gaven

Uitgeverij: Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1993)

Armoede

Brochure: Bewerken – bewaren

Uitgeverij: Werkgroep Arme kant van NL/ EVA (2014). Arme kant van Nederland/EVA (1987-2014).