Boek: Verkondig het Koninkrijk

Diaconale bibliotheek

De visie op christelijk werk onder armen in de Derde Wereld is de laatste decennia sterk veranderd. Met dit boek wil de auteur, directeur van de evangelische hulpverleningsorganisatie Tearfund Nederland, het nieuwe denken vanuit een evangelische visie onder de aandacht van betrokken christenen in Nederland brengen. Kern van het betoog is de overstap van het traditioneel bedrijven van zending of werelddiaconaat naar een integrale, bijbels-holistische benadering van de verkondiging van het Koninkrijk: het holistisch werelddiaconaat waarin Woord en daad en kracht zijn gebundeld. Ingegaan wordt onder andere op het diaconaal werk in bijbels en historisch perspectief, armoede en rijkdom, consequenties van de nieuwe visie, de verhouding tot ontwikkelingswerk en de rol van de plaatselijke gemeenten in het door de auteur ontwikkelde model van holistisch werelddiaconaat. Bevat een uitgebreide bibliografie.

Meer nieuws

Algemeen

Vredesweek : Vrede verbindt Verschil

De jaarlijkse Vredesweek is dit jaar van 19-27 september. Het vredesplatform Zwolle is een werkgroep die in deze week activiteiten coördineert en presenteert in Zwolle. Het programma vindt u op de website van de organisatie: www.vredesplatformzwolle.nl.

Algemeen

Niet vergeten, Dag van de mantelzorg

Op donderdag 10 november is het weer ‘Dag van de mantelzorg’. Mantelzorg, het lijkt zo vanzelfsprekend, zo vanzelfsprekend om er dan ook maar geen aandacht aan te besteden. Het is toch wat anders. Wat is mantelzorg nu of wat is het niet? Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk waarbij je een keus hebt om het wel of…

Diaconale bibliotheek

Boek: Vieren en delen

De verhouding tussen liturgie en diaconieLiturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op…