Boek: Investeren in je/de missie

Diaconale bibliotheek

De kerk heeft het niet gemakkelijk. Steeds meer gemeenten lijken door tal van oorzaken in moeilijk vaarwater te komen. Bij de ene gemeente zakken de inkomsten onder de minimumlijn, de andere gemeente wordt letterlijk verscheurd door een conflict of ziet zich door gebrek aan aanwas binnen korte tijd geheel vergrijzen. Een gemeenschappelijk probleem in dit soort situaties is vaak, dat deze gemeenten geen eigen predikant hebben en er ook moeilijk één kunnen krijgen. In dit boek breekt de auteur een lans voor het aanstellen van meer ambulante predikanten. Hij kijkt hierbij met name naar de praktijk in veel Amerikaanse kerken, waar het verschijnsel interim-predikant als lange tijd gewoon is. De ambulante predikant kan voor een korte tijd (1 à 2 jaar) verbonden worden aan een gemeente die geen predikant kan beroepen of onderhouden. In die tijd kan hij de voorwaarden scheppen die nodig zijn om een vaste predikant te kunnen beroepen. Hiermee kunnen veel gemeenten uit de vicieuze cirkel geholpen worden waarin ze al lange tijd gevangen zitten. De auteur werkte zelf enige jaren als ambulant predikant in verschillende gemeenten. In dit boek heeft hij zijn ervaringen omgezet in instructie. Het is vooral bedoeld als handleiding voor collega’s die zich willen voorbereiden op een taak als ambulant predikant. Maar ook medewerkers van een RDC, kerkenraadsleden uit gemeentes waar grote problemen zijn en leden van beroepingscommissies kunnen met dit boek winst doen.

Meer nieuws

Verbinding opnieuw gezocht en verbonden

Het diaconale werk wordt vaak (terecht) geassocieerd en getypeerd met woorden als barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. Verbinding is daarbij een vergeten woord, maar is wel bepalend voor het diaconaat zoals het nu plaatsvindt. Het gaat om verbinden van mensen onderling, verbinden van kerk en samenleving, kerken en diaconieën, hulpvrager en hulpverlener, tussen mensen die het…

‘Alles en iedereen’ telt bij God.

‘Iedereen t€lt’ was de titel van een festival vorig jaar mei in het Academiehuis Grote Kerk. In de Zwolse praktijk bleek en blijkt overigens nog steeds dat hulpverleningsorganisaties in Zwolle elkaar niet altijd even goed kennen of weten te vinden. Dit leidt tot een zekere overlapping en er wordt vaak het nodige werk dubbel gedaan….