Boek: Investeren in je/de missie

Diaconale bibliotheek

De kerk heeft het niet gemakkelijk. Steeds meer gemeenten lijken door tal van oorzaken in moeilijk vaarwater te komen. Bij de ene gemeente zakken de inkomsten onder de minimumlijn, de andere gemeente wordt letterlijk verscheurd door een conflict of ziet zich door gebrek aan aanwas binnen korte tijd geheel vergrijzen. Een gemeenschappelijk probleem in dit soort situaties is vaak, dat deze gemeenten geen eigen predikant hebben en er ook moeilijk één kunnen krijgen. In dit boek breekt de auteur een lans voor het aanstellen van meer ambulante predikanten. Hij kijkt hierbij met name naar de praktijk in veel Amerikaanse kerken, waar het verschijnsel interim-predikant als lange tijd gewoon is. De ambulante predikant kan voor een korte tijd (1 à 2 jaar) verbonden worden aan een gemeente die geen predikant kan beroepen of onderhouden. In die tijd kan hij de voorwaarden scheppen die nodig zijn om een vaste predikant te kunnen beroepen. Hiermee kunnen veel gemeenten uit de vicieuze cirkel geholpen worden waarin ze al lange tijd gevangen zitten. De auteur werkte zelf enige jaren als ambulant predikant in verschillende gemeenten. In dit boek heeft hij zijn ervaringen omgezet in instructie. Het is vooral bedoeld als handleiding voor collega’s die zich willen voorbereiden op een taak als ambulant predikant. Maar ook medewerkers van een RDC, kerkenraadsleden uit gemeentes waar grote problemen zijn en leden van beroepingscommissies kunnen met dit boek winst doen.

Meer nieuws

Algemeen

Vredesweek Zwolle

Van 17-25 september is weer de jaarlijkse vredesweek in Zwolle. Het thema voor 2022 is: Generatie Vrede staat op! Een week vol actie om vrede meer betekenis te geven! Met op zaterdag 17 september de ‘Walk of Peace’ door de wijk Assendorp. Start is om 13.30 uur in het wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67. Voor…