Boek: Handboek voor diakenen

Diaconale bibliotheek

Diakenen zijn de handen en voeten van de kerk. In de gemeente zelf, maar ook naar buiten toe.
Aldus redacteur Hayo Wijma in zijn inleiding op het Handboek voor diakenen.

Geen kleine opdracht, voor al die mannen en vrouwen in de kerk die zich vol ijver, maar ook vol vragen, begeven in de dienst van de barnhartigheid.

De uitgave verschijnt als zes deel in de reeks Werken in de Kerk.
In deze handboeken geven experts adviezen vanuit hun eigen ervaring. De boeken zijn bedoeld voor het grote leger vrijwilligers in de kerk, maar ook toepasbaar voor professionals, die bij willen blijven en behoefte hebben aan praktische adviezen van deskundige collegas.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Investeren in je/de missie

De kerk heeft het niet gemakkelijk. Steeds meer gemeenten lijken door tal van oorzaken in moeilijk vaarwater te komen. Bij de ene gemeente zakken de inkomsten onder de minimumlijn, de andere gemeente wordt letterlijk verscheurd door een conflict of ziet zich door gebrek aan aanwas binnen korte tijd geheel vergrijzen. Een gemeenschappelijk probleem in dit…

Allemaal aan tafel?!

Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2022-2023 is ‘Aan tafel!’. Een jaar lang kunnen gemeenten aan de slag gaan met het begrip maaltijd. Dat kan spiritueel en concreet. Van bezinning op het Heilig Avondmaal,  het organiseren van gemeentemaaltijden tot de inzet voor organisaties als het Eetcafé en de Voedselbank. Hierbij komen veel…