Boek: Handboek voor diakenen

Diaconale bibliotheek

Diakenen zijn de handen en voeten van de kerk. In de gemeente zelf, maar ook naar buiten toe.
Aldus redacteur Hayo Wijma in zijn inleiding op het Handboek voor diakenen.

Geen kleine opdracht, voor al die mannen en vrouwen in de kerk die zich vol ijver, maar ook vol vragen, begeven in de dienst van de barnhartigheid.

De uitgave verschijnt als zes deel in de reeks Werken in de Kerk.
In deze handboeken geven experts adviezen vanuit hun eigen ervaring. De boeken zijn bedoeld voor het grote leger vrijwilligers in de kerk, maar ook toepasbaar voor professionals, die bij willen blijven en behoefte hebben aan praktische adviezen van deskundige collegas.

Meer nieuws

Armoede

Boek: Arm in Nederland 1815 -1990

Auteur: L.F. van Loo – 1992. Uitgeverij Boom. Over armoede in Nederland in de periode 1815 – 1990.

Armoede

Boek: Armoe de baas!?

Het perspectief van voedselbanken ‘De gemeente werkt vanuit de vraag waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt naar wat iemand nodig heeft.’ Het boek Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie delen.Eerst komen in ‘Stemmen van langszij’ deelnemers aan het woord. Dit deel geeft een beeld van de dagelijkse werkelijkheid van de mensen die…

Armoede

Brochure: Gebroken waardigheid

Uitgeverij: Stichting GSA (1999). Over schuld, schuldsanering en schuldhulpverlening