Bijbelstudies: De tijd vooruit

Diaconale bibliotheek

Bijbelstudies over Christelijke betrokkenheid bij een verscheurde wereld.

Meer nieuws

Diaconale bibliotheek

Boek: Vieren en delen

De verhouding tussen liturgie en diaconieLiturgie en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch beleven veel christenen liturgie en diaconie vaak als gescheiden werelden. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op…

Het licht mag met Pasen schijnen

  Overleven drukt iets uit wat meestal niet positief is. Het geeft aan dat een moeilijke gebeurtenis moet worden doorstaan, moet worden getrotseerd of ondergaan waarna er een nieuw perspectief lonkt. Kortom, dus even volhouden, straks wordt het allemaal beter. Nu zijn er mensen die permanent in de overleefmodus staan. Mensen die permanent verblijven in…