Collecte doelen

Collecte doelen

Zondag 1 oktober 2023: Kerk en Israël 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we als kerk op tegen antisemitisme.

De opbrengst van de collecte gaat naar al deze activiteiten die de Protestantse Kerk steunt en organiseert om de band met het Joodse volk levend te houden en de Joodse wortels van ons christelijk geloof te (her)waarderen.  

Zondag 1 oktober 2023: Diaconie collecte voor slachtofferhulp Afrika

Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: afgelopen weekend de aardbeving in Marokko en slechts een paar dagen later de allesverwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd. De treurige teller staat op vele duizenden doden, gewonden en vermisten. Minstens zoveel mensen zijn hun huis kwijt, dakloos en ontheemd. De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven.

Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië. In Marokko werkt ze samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakesh. Graag delen we hun oproep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak. In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.

De diaconiecollecte van zondag 1 oktober zal daarom bestemd zijn voor de hulp aan de slachtoffers van beide rampen.

Zondag 8 oktober 2023: Extra Diaconie 

Soms zijn er zaken die je niet hebt kunnen voorzien. Daar heeft de Diaconie ook wel eens mee te maken nu er steeds vaker een beroep wordt gedaan op middelen en mensen. Problemen die niet voorzien en die ook niet konden worden begroot. Deze collecte is hiervoor bestemd. Om mensen in onverwachte omstandigheden of situaties voort te helpen. Zo blijven we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen kracht (soms, even) tekort schiet.

Zondag 15 oktober 2023: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

De kerk als een bedrijf, bij menigeen zal dit beeld weerstand oproepen. De kerk is geen koekjesfabriek, we hoeven geen winst te maken. Onze winst zit immers niet in geld of materiële zaken. En als we in de kerk over de vergeving van schulden spreken, denken we ook niet aan euro’s.

En toch is er wel geld nodig om de kerk in stand te houden. Euro’s om predikanten en andere medewerkers hun welverdiende salaris te geven, om gebouwen te onderhouden en onderhoud te plegen aan installaties. Winst hoeven we niet te maken, maar meer geld uitgeven dan er binnenkomt is niet verstandig en een zekere reserve opbouwen kan – met het oog op de toekomst – geen kwaad. Vandaag wordt u gevraagd daar weer iets aan bij te dragen, in de collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Zondag 22 oktober 2023: Werelddiaconaat

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom is er rond deze dag een collecte voor het Werelddiaconaat. Met het deze collecte ondersteunt Kerk in Actie wereldwijd projecten die de positie van kansarmen verbeteren. Een van de projecten zijn de lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië. Deze gemeenschappen spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.

De collecte in de Jeruzalemkerkgemeente wordt bestemd voor het project 1027, diaconale projecten van de GZB.

Een van die projecten is ‘Samen groeien – Aandacht voor kinderen in uitzichtloze situaties’. In vijf achterstandswijken van drie grote steden in Nicaragua biedt de kerk kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. De kinderen krijgen hulp bij huiswerk, les in lezen en rekenen, bijbels onderwijs en sport en spel. Daarnaast ontvangen zo’n 60 kinderen elke dag een maaltijd.

Zondag 29 oktober 2023: Onderhoud kerkgebouwen

Misschien hebt u/jij+ afgelopen zomer ook wel ergens een openluchtdienst meegemaakt. Gezeten op een gammel klapstoeltje, of gewoon in het gras, ervaren hoe om je heen bomen pilaren vormen en boven je groene bladeren het gewelf zijn. Met daartussen het uitzicht op lucht en wolken: een open verbinding met de hemel. Inspirerend!

Helaas is het niet altijd zomer in ons land en moeten we ons als kerk ook tegen regen, wind en kou kunnen beschermen. Met huizen van hout en steen, gebouwen die aan de tand des tijds onderhevig zijn en die we desondanks als ‘heilige’ huizen ervaren. Die huizen vragen onderhoud en daar wordt vandaag uw bijdrage voor gevraagd.

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten

Op basis van de geldende corona maatregelen worden er inmiddels weer kerkdiensten gehouden, waar bij de uitgang collecteschalen staan. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, mag het uiteraard via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Vermeld hierbij duidelijk voor welke collecte u geld overmaakt! Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

– Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66

– CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66