Boek: Kansarm Kansrijk

Diaconale bibliotheek

U heeft in uw werk regelmatig te maken met mensen die met moeite de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Mensen in achterstandssituaties. Mensen die kansen laten liggen.

Dit handboek informeert hulpverleners, beleidsmakers, non-profit organisaties en welzijnsinstellingen over allerhande geldzaken, het herkennen van financiële problemen en de mogelijkheden van inkomensondersteuning en hulp bij schulden. Het biedt een compleet overzicht, niet alleen van regelingen van de overheid, maar ook van particuliere fondsen. Dit maakt het handboek uniek! U helpt hiermee uw klanten de touwtjes weer in handen te nemen.

Prominente Nederlanders die zich in hun dagelijks werk inzetten om anderen kansen te geven, illustreren dit handboek met de kansen die zij zelf in hun leven hebben benut.

Het Handboek Kansarm Kansrijk is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp.